AÖF araç restorasyon ne ahit bitiyor? 2021-2022 Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt restorasyon ekranı

Anadolu Üniversitesi (AÜ) açıköğretim, iktisat ve pres fakülteleri 2021-2022 talim yılı bağ bozumu dönemi vasıta restorasyon işlemleri ile “İkinci Darülfünun” anahtar yaptıracak adaylar amacıyla başvuru ve taşıt işlemleri uzatıldı. Bu gelişmenin arkası sıra gelişigüzel önlisans ya üstelik lisans programından çıkışlı olup benzeri üniversite elan okumak talip adaylar, AÖF araç tarihleri üzerine araştırmalarına başladı. Evet AÖF kayıt restorasyon ne antlaşma bitecek? AÖF ikinci üniversite kayıtları zahir ve nereden yapılacak? İşte 2021-2022 AÖF taşıt restorasyon ekranı ve değişik detaylar… Rum Üniversitesi yoluyla yapılan açıklamaya bakarak; Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2021-2022 Tedrisat Yılı Güz Dönemi vasıta restorasyon işlemleri ile Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine; ANADOLUYÖS, İkinci Darülfünun anahtar yaptıracak adaylar amacıyla çevrimiçi (online) referans ve taşıt işlemleri 17 Teşrinievvel 2021 Ahzüita haset Saat 22:00’ye büyüklüğünde uzatılmıştır. Öğrenciler, online müracaat ve AÖF vasıta işlemlerini aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile yapabilecek. Pusat yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Ibret Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi yahut e-celal şifresi ile yapılacaktır.AÖF pusat restorasyon işlemleri gerçekleştirirken aşağıdaki adımların sırasıyla uygulanması gerekiyor. 1- Derslerini seç. 2- Ücretini öde. 3- Otomasyondan kaydını kontrol cilt. 4- Ibret kitapların eKampüs’te. Vasıta yenileme işlemini eden öğrenciler aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi Araç Bilgelik bağlantısından kayıtlarının yenilenip yenilenmediğini vasıta yenileme tarihleri içinde mutlaka taharri etmelidir. Öğüt seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecektir. Araç yeniletecek öğrencilere Fakülte aracılığıyla ibret ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecektir. Kayıt restorasyon işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Öğüt Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından mektepli şifresi yahut e-şevket şifresi ile yapılacaktır. Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu iş sonucu dökümü alınan Taşıt Restorasyon Bilgi Dökümü Sayfasında düz alacaktır. Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2021-2022 Talim Yılı Bağ Bozumu Dönemi Ahit Tedris Gideri, Dönme Tahsil Ücreti ve Bölüm Öğrenci Ulama Payı ödemelerini yukarıda belirtilen tarihler arasında; Emniyet Kartı/Banka Kartıyla, Tarım Bankası ATM ’lerinden (kartlı veya kartsız), Kıpırdak Bankacılık yahut İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir.Öğrenciler yaptıkları ödemenin, 2021-2022 Tedrisat Yılı Bağ Bozumu Dönemi Dolaşma Tedris Gideri, Devir Öğrenim Ücreti ve Çevrim Öğrenci Ulama Payı ödemesine ait olup olmadığını muhakkak arama etmelidir. Takkadak bozuk borcunu ödeyen, fakat 2021-2022 Talim Yılı Bağ Bozumu Dönemi öğüt seçimi işlemine bakarak belirlenen taşıt restorasyon bedelini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yenilenmez. 08 Teşrinievvel 2021 tarihinden sonradan bahane kabul edilmeyecek ve Sonbahar Dönemi pusat yenileme işlemi yapılmayacaktır. Bağ Bozumu Dönemi kayıt yenileme süresi uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihler ortada seçkin hangi sebeple olursa olsun, Gün Tedrisat Gideri, Dönme Tahsil Ücreti ve Dönüş Öğrenci Ulama Payı ödemelerini yapmayan öğrenciler, 2021-2022 Tedrisat Yılı Güz Dönemi vasıta restorasyon hakkını kaybeder. Kayıt yenileme işlemini işleyen öğrenciler aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi Taşıt Vukuf bağlantısından kayıtlarının yenilenip yenilenmediğini araç yenileme tarihleri içinde mutlak kontrol etmelidir. Kaydı yenilenen öğrenci, kayıt restorasyon tarihleri zarfında, ödediği periyot öğretim gideri tutarının altında olmamak üzere seçtiği dersi silip namına eksantrik bir ders seçebilir yahut yeni öğüt ekleyebilir..
Share: