Antrakt kocaoğlan şişkinlik beklentisi mahsus oldu

Türkiye Cumhuriyet Suret Bankası (TCMB), 2021 yılı Antrakt kocaoğlan Ortalık Katılımcıları Anketi’ne göre almanak para şişkinliği beklentileri, faiz beklentileri, döviz sıska beklentileri ve GSYH büyüme beklentileri aktarıldı. Cari sene sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi aynı önceki anket döneminde yüzde 19,31 iken, bu soruşturma döneminde yüzdelik 23,85 oldu. 12 kamer sonrası TÜFE beklentisi bire bir önceki soruşturma döneminde yüzde 15,61 iken, bu soruşturma döneminde yüzde 21,39 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise tıpkısı anket dönemlerinde sırasıyla yüzdelik 11,76 ve yüzde 14,41 kendisine gerçekleşti. BİST Ürem ve Damarlı-Nema Pazarı ’nda oluşan cari kamer sonu gecelik nema oranı beklentisi tıpkısı önceki anket döneminde yüzdelik 15,53 iken, bu sormaca döneminde yüzde 14,93 oldu. TCMB bire bir hafta vadeli repo eksiltme repo oranı cari ay sonu beklentisi ise bir eski anket döneminde yüzde 15,25 iken, bu sormaca döneminde yüzdelik 14,53 namına gerçekleşti. Akan yıl sonu döviz sıska (ABD Doları/TL) beklentisi aynı esbak anket döneminde 9,98 TL iken, bu sormaca döneminde 13,77 TL oldu. 12 ay sonrası döviz ark beklentisi ise tıpkısı önceki sormaca döneminde 10,93 TL iken, bu anket döneminde 15,56 TL olarak gerçekleşti. GSYH 2021 yılı nema beklentisi tıpkı eski sormaca döneminde yüzde 9,2 iken bu soruşturma döneminde yüzdelik 9,9 namına gerçekleşti. GSYH 2022 yılı tahaccüm beklentisi ise bir esbak sormaca döneminde yüzdelik 4,2 iken bu sormaca döneminde yüzdelik 4,1 oldu.
Share: