Amme toplumsal tesislerinde bu yıl uygulanacak hizmet bedelleri

Kamu çalışanlarının yararlanacağı amme tesislerinde alınan hizmetlerin gönül başı günce, yıllık, saatlik ücretleri belirlenirken, hizmetin içeriği ile ilişik bedel artışları dahi aktarıldı. Kaynak ve Maliye Bakanlığı marifetiyle hazırlanan Kamu Toplumsal Tesislerine İlişkin Bildiri, Resmi Gazete’de yayınlandı. Bildiri, 1 Şubat’ta yürürlüğe girecek. Tebliğle merkezi dümen kapsamındaki kamu idareleri, döner sermaye sermayeli kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri, kamu bankaları ile özge amme çalım ve kuruluşlarının tasarrufunda bulunan terbiye, dinlenme tesisi, misafirhane, yetiştirme yurdu, çocuk bakımevi, spor tesisi, bire bir sosyal ve bindi gayeli tesislerden tatil için veya başka amaçlarla yararlanacaklardan alınacak kemirmek, konaklama ve özge hizmet bedellerinin tespitinde ve elde edilen gelirlerin kullanımında uyulacak asıllar ve esaslar belirlendi. Buna bakarak, amme gelgel ve kuruluşlarınca işletilen eğitim bilimi ve istirahat tesislerinden yararlanacak alım personeli, tesisin özelliklerine göre kemirmek ücreti namına kişi başına günce 37,70 lira, 31,30 liralık veya 24,80 liralık ödeyecek. Konaklama bedeli ise söz konusu özelliklere bakarak 14,30 teklik, 13 teklik yahut 11,10 liralık adına belirlendi. Kararlaştırılan konaklama bedelleri 1 Orak Ayı-15 Ağustos döneminde ise 18,90 veya 17 liralık olacak. Konut yahut mutlak bölümde frijider ve televizyon bulunanlarda her bir tadımlık için günce genişlik az 6,5 liralık, klima bulunanlarda günlük en bir iki 9,10 liralık göz başına arttırma fiyat alınacak. Misafirhanelerden yararlanan çalım personeli adam başı seçkin geceleyin amacıyla en bir iki 18,90 lira ödeyecek. Buradan yararlanacak arızi memur amme personelinden alınacak konaklama bedeli, geçici görevlendirmenin geçmiş 10 günü üzere gündeliklerinin yüzdelik 50 artırımlı miktarının tamamını, elan ahir günler üzere ise artırımsız gündeliklerinin yarısını, eğreti görevli denetim elemanlarından alınacak konaklama bedeli ise az içi gündeliklerinin yüzde 50 artırımlı miktarının tamamını geçemeyecek. Kamu gelgel ve kuruluşlarına ilgili kreş ve çocuk bakımevlerine akseptans edilecek azamet memurları ile sair kamu personelinin gelişigüzel çocuğu için maaş hizmet ücreti asgari 345 lira yerine tespit edildi. Belirlenen minimal aylık ücretlerin yetiştirme yurdu ve çocuk bakımevi hizmetlerinin karşılanmasında yeterli olmadığı durumlarda, kurum ve kuruluşlar belirlenen ücretin üstünde karşılık belirleme etmeye mezun kılındı. Gurur personeli üstelik dahil atılmak için, değme türlü futbol, basket, voleybol salon ve sahalarından, alan topu kortlarından, yüzme havuzlarından, akarsu ve kış sporlarının yapıldığı yerlerden veya farklı spor tesislerinden yararlananlardan, ayrımsız saatlik faydalanma karşılığı olarak spor aygıt ve malzemelerinin yararlananlar yoluyla temin edilmesi halinde adam başına arz birkaç 13 teklik, spor alet ve malzemelerinin tesisten gerçekleştirme edilmesi halinde adam başı sunma beş altı 18,90 liralık alınacak. Sıcak, sauna ve kaplıcalardan tıpkısı saatlik yararlanma karşılığı adam başı genişlik az 23,50 teklik adına belirlendi.
Share: