Amme işçilerine eklenmiş ifa tarihleri belli oldu

Kamu işçilerine eklenmiş ödeme tarihleri; 6772 dar Sınırlanmış Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Etkin İşçilere, 2021 Yılında Verilecek İlave Tediyenin Sürelerinin Belirlenmesi Hakkındaki Reisicumhur Kararı” kendisine Resmi Gazete’de yayınlandı. Kamu işçilerine 2021’de yapılacak munzam ödemenin önceki yarısı 16 Temmuz’da, özge yarısı ise 17 Aralık’ta verilecek. Cumhur Reisi Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara bakarak, 6772 sınırlanmış Mahdut Kanun kapsamdaki işçilere 2021’de verilecek arttırma tediyenin birinci yarısı 16 Temmuz’da, diğer yarısı 17 Aralık’ta ödenmesi kararlaştırıldı.
Share: