Almanak gelir sigortaları yönetmeliğinde farklılık yapıldı

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Fal Kurumu (SEDDK), almanak dirimlik sigortaları yönetmeliğinde ayrım yaptı. SEDDK’nın “Almanak Gelir Sigortaları Yönetmeliğinde Başkalık Yapılmasına Dair Talimatname”i Resmi Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buna bakarak, Almanak Dirimlik Sigortaları Yönetmeliğinin ilişkin maddesinde saha alan “Müsteşarlık” ibaresi “Çekicilik” olarak değiştirilirken, hava ise SEDDK adına belirlendi. Yönetmelikte, mihman selen saklayıcısı sigorta ettirenin, sigortalının yahut sigortadan faydalanacak kişilerin gönderdiği ya dahi namına gönderilen bilgiyi, bu bilginin amacına uygun kendisine akilane bir süre incelemesine elverecek şekilde kaydedilmesini ve değiştirilmeden kopyalanmasını sağlayıcı ve bu bilgiye tıpı tıpına ulaşılmasına imkan veren gelişmemiş mütalaa, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, bellek kartı ile Sigorta Bilgelik ve Nezaret Merkezi üzerinden veya e-oran üzerinden kurulacak çatı ve benzeri her türlü dil veya ortam adına tanımlandı. Yönetmelikle irat ödemeleri 56 gözyaşı ve gövde kişiler için en aşkın 9 yıl ertelenebilme şartı koşulurken, 56 yaş ve eğin kişilere irat ödeme süresince, söyleme ödemelerinin sınırlı tıpkısı müddet ertelendiği ürünlerde tehir dönemi içerisinde sigortalının vefatı halinde, lehtara ölüm tazminatının ödendiği ya dahi devamlı yahut mal boyu söyleme bağlandığı ürünlerin sunulması zorunlu kılındı.
Share: