ALES puan hesaplama bittabi yapılır? 2021 ALES fakül türleri ve imtihan ağırlıkları

Istimara, Seçilmiş ve Desise Merkezi (ÖSYM) aracılığıyla düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Methal Sınavı (2021 ALES/2) esbak gerçekleştirildi. Sınavın tamamlanmasının ardından 2021 ALES puan hesaplama işlemleri hakkında araştırmalar cevvaliyet kazandı. Resmi sonuçların açıklanacağı çağ öncesinde sınava katılma sağlayan adaylar, averaj puanlarını düşünmek amacıyla detayları araştırıyor. Evet, ALES fakül hesaplama elbet ve nereden yapılır? İşte LES puanı hesaplama yöntemi ile ilişkin tamlık düşkünlük edilenler… Çoktan selektif sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM ’de optik okur ile okunacak ve elektronik beyin içinde değerlendirilecektir. Adayların herhangi bir testteki sorulara verdikleri akıllıca ve falsolu cevaplar değişik toplanacak, akıllıca karşılık sayısından falsolu karşılık sayısının dörtte biri çıkarılarak kaba puanlar elde edilecektir. Her sınav üzere sınavı geçerli tam adayların olmamış puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların incelmemiş puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan ölçün puanlara dönüştürülecektir. Sonunda değme aday üzere Dijital ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu ölçün puanlar kullanılarak değme aday üzere dijital ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı başlamak amacıyla 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanların hesaplanmasında testlerin ağırlıkları aşağıdaki gibi olacaktır: Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı yahut hüküm mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular istimara dışı bırakılarak meri soruların fakül değerinin baştan saptanması aracılığıyla puanlama yapılacaktır. Ağırlıklı puanlar hesaplandıktan sonraları bu puanlar, aşağıdaki formül kullanılarak 100 üzerinden puanlara dönüştürülecektir.
Share: