ALES/2 başvuru ve sınav tarihi 2022: ALES/2 hangi antlaşma, hangi tarihte yapılacak?

Değerlendirme Seçme ve Akort Merkezi (ÖSYM) yoluyla düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022 ALES/1), 17 Nisan Ilişki günü haset gerçekleştirildi. Üniversitelerin akademik kadrolarında işyar tevessül etmek isteyenlerin paydaşlık gösterdiği sınavın tamamlanmasının arkası sıra gözler, ALES sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Öte yandan ALES/1 sınavına katılma sağlayamayan adaylar ise ALES/2 sınavının müracaat ve sınav tarihleri sorgulamaya başladı. Akademik kariyer amacıyla efdal lisans eğitimi kabul etmek talip kişilerin katılım sağladığı ALES, yılda üç nöbet düzenleniyor. Olur, ALES/2 hangi antlaşma, ne tarihte yapılacak? ALES/2 referans tarihleri hangi antlaşma? İşte 2022 ALES/2 müracaat ve sınav tarihi… ÖSYM 2022 yılı imtihan takvimine bakarak ALES/2 başvuruları, 24 Haziran’da başlayacak ve 4 Temmuz’da sona erecek. ALES/2 sınavı, 21 Ağustos 2022 tarihinde düzenlenecek. Sonuçlar ise 12 Mayıs’ta açıklanacak. ALES/3 başvuruları 30 Eylül’de başlayacak ve 10 Ekim’de sona erecek. Imtihan ise 20 Kasım’da yapılacak.
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 78 basit Yükseköğretim Kurumları Talim Elemanları Kadroları Karşı Yasa Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Katma Konu 8 gereğince, yükseköğretim kurumlarında öğretim yardımcısı, okutman, araştırma görevlisi, ehlihibre, dil ve eğitim bilimi tedris planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda, ülkemizde lisansüstü eğitime girişte, elverişsiz dışına lisansüstü terbiye üzere gönderilecek adayların seçiminde İlgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir. Sözel ve sayısal bölümlerden ve toplam 100 sorudan oluşan testlerde adayların, sorulara verdikleri akıllıca ve yanlış cevaplar değişik toplanacak, akıllıcasına yanıt sayısından yanlış karşılık sayısının dörtte biri çıkarılarak olmamış puanlar elde edilecek. Gelişigüzel sınav amacıyla sınavı uygulanan kül adayların kabak puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların tor puanları, ortalaması 50, ölçün sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecek. Böylece gelişigüzel aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu ölçün puanlar kullanılarak rastgele aday üzere dijital ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve fiyat ağırlıklı oluşmak üzere 3 ağırlıklı fakül (AP) hesaplanacak.
Share: