Albert Einstein ’ın teorisi, uzayda bire bir kez daha doğrulandı

Başıboş düşüşün evrenselliği prensibine göre, benzeri arz cazibesi alanında düşmekte olan iki üzeri, bileşimlerinden ve kütlelerinden hür kendisine bire bir ivmeyi kazanır. Bu prensibin geçerliliğe topluluk olup olmadığını bellemek isteyen Galileo, Pisa kulesinden ayrımlı kütlelere topluluk iki cismi bırakmış ve seçkin iki cisim birlikte düz bir anda ulaşmıştı. Ilke bir zamanda Einstein ’ın Genel Bağıntılılık Teorisi ’nin birlikte kalbinde yer alıyor. Ancak son zamanlarda Genel Görelilik ’le kuantum mekaniği arasındaki bazı tutarsızlıklar, kâh fizikçileri Umumi Bağıntılılık ’in yer çekimi amacıyla sonuncu nazariye olmayabileceğini düşünmeye itmişti. İki kader üzerinde yapılan 16 almanak benzeri mücahede, yıldızların davranışlarının Einstein ’ın adlı genel bağıntılılık kuramıyla tutarlı olduğunu doğruladı. Einstein’ın adlı teorisinin şimdiye kadarki genişlik mütehammil testi olan mesai, Almanya’daki Max Planck Radyo Astronomi Enstitüsü’nden Michael Kramer yoluyla on ülkedeki araştırmacıların desteğiyle gerçekleştirildi. Araştırı, yerçekimi laboratuvarı adına ikili pulsarları kullanan uzmanlar vasıtasıyla yapıldı. Pulsarlar, ruh atışları kabil prezantabl ritimlerle uzaya radyo dalgaları gönderen nötron yıldızlarına deniyor. Bulguları sadece Einstein’ın tahminlerini desteklemekle kalmadı, tıpkı zamanda düz çekiminin neden olduğu uzay-zamanın güçlü eğriliği aracılığıyla, ışığın ertelendiğine dahi şahit oldu. UEA Hikmet Okulu’ndan Dr Robert Ferdman, “Araştırma yeniden çürütmeye çalıştığı Einstein’ın umumi bağıntılılık teorisinin olağanüstü derecede kudretli olduğunu kanıtladı.” dedi. Einstein ’ın teorisi, hangi bu çeşit begayet yıldızların hangi bile onları yoklamak üzere kullanılan tekniklerin manzara dahi edilemediği bire bir zamanda ortaya atılmıştı. Günümüzde üstelik hala bu teorinin o zamanlar kuşkusuz geliştirildiği bilinmiyor.
Share: