Alacak ve cezaları kapsayan konfigürasyon süresi 1 kamer daha uzatıldı

Resmi Gazete’bile, Reisicumhur Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla zaman iki makro karar meydan aldı. Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında saha düzlük Cumhurbaşkanı kararına bakarak; kâh kamu alacaklarının baştan yapılandırılması amacıyla yöre tanıdık serencam referans ve ilk taksit ifa süresi 31 Ağustos 2021 tarihinden 1 kamer sonrasına ertelendi. Karar, 7326 dar Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Ara Sıra Kanunlarda Uymazlık Yapılmasına İlişkin Yasa kapsamında meydan alan; gâh kazanç ve alacak cezaları, teehhür faizi ve gecikme zamları, yönetsel mülk cezaları, sigorta primi, tekaütlük keseneği, avarelik sigortası primi, içtimai güvenlik destek primi ile bunlara sınırlanmış teehhür cezası ve rötar zammı alacakları, belediyelerin bazı alacaklarının baştan yapılandırılmasını kapsıyor. Kıran bölgesi car edilen illerdeki izzet alacaklarında yapılandırılmaya gidildi. Değişmeyen, Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayınlandı. Afet bölgelerindeki alacaklı idarelere borçlu olanların, mücbir amil tarihindeki ödemelerinin taksitlendirildiği anlatım edildi. Taksit ödemelerinin süreleri da belirlendi. 47 kaza ve bazen beldeleri havi kararda kıyamet süreci göz uğrunda bulundurularak zorlayıcı sebep tarihleri bile belirlendi. Bu zorlayıcı faktör tarihleri Resmi Gazete’bile yayınlandı. Bu dönemde ödenmesi müstelzim bir numara taksitler, mücbir sebebin sona erdiği tarihi izleyen ayda ödenecek. Ahir taksitlerin dahi bu kocaoğlan strateji fail ikişer aylık dönemler halinde ödenmesine karar verildi.
Share: