AKARSU ülkeleri 10 sene henüz roaming ücreti uygulamayacak

Avrupa Birliği (SUTAŞ) içerisindeki seyahatlerde cep telefonu ile yapılan işlemlerde erdemli faturaların ortadan kalkması durumunun uzatılması göndemde. DENIZ kurumları, uzuv ülkelerde 2017 yılından beri yürürlükte olan ve cep telefonu operatörlerinin abonelere dolaşım (roaming) ücreti uygulamamasını sağlayan düzenlemenin 10 sene elan uzatılması üzerine konvansiyon sağladı. DENIZ Konseyi ve Avrupa Parlamentosu (AP), cep telefonu abonelerinden kan dolaşımı ücreti alınmamasını öngören ve 30 Haziran 2022’de süresi dolacak düzenlemenin uzatılmasına ilgilendiren müzakerelerde uzlaşma sağlandığını bildirdi. Buna bakarak, SUTAŞ ülkeleri arasında deveran ücretlerinin kaldırılmasını içeren “Evde üzere dolaşım” ünlü aranjman 2032 yılına büyüklüğünde uzatılacak. DENIZ’nin bulunan roaming düzenlemesi, 15 Haziran 2017’de uygulamaya konmuştu. Düzenleme bu aşamadan bilahare SUTAŞ Konseyi ve AP marifetiyle yöntemince onaylandıktan sonraları yürürlüğe girecek. Düzenleme ile SUTAŞ içerisinde her ülkenin el telefonu cerrah abonesi olan kullanıcı, eksantrik AKARSU ülkesine gerçekleştireceği seyahatlerde özlük cerrah tarifesi ve sözleşmesi üzerinden müzakere, mesajlaşma ve vukuf paketlerini ilave roaming ücreti ödemeden kullanmakta idi. Sonunda AB üyesi devlet vatandaşlarının hisse senedi, dinlence ve hususi seyahatlerinde aynı başka DENIZ üyesi büyüklük sınırlarını geçtiğinde aldığı roaming mesajları ve kullanma sınırlamaları sona ermişti.
Share: