Aile ayında kartla 181 bilyon teklik harcadık

Kullanılan kart sayısı ve bu kartlardan aktarılar ifa miktarları açıklandı. Ocakta kartla yapılan ödemeler yüzdelik 76 artarken, işlem başına sayı farkı ifa tutarı yüzde 20 yükselişle 215 liraya daha çok. bahis konusu dönemde mecmu deneyli sayısı ise yüzde 13’lük artışla 295 milyon adede yükseldi. Bankalararası Iri Merkezi’nin (BKM) eş kocaoğlan verilerine bakarak, 181 milyar lira ödemenin 146,1 milyar lirası kredi kartlarıyla, 31,3 milyar lirası vezneci kartlarıyla, 3,7 bilyon lirası bile yöre ödemeli kartlarla yapıldı. Ödemelerdeki artım oranı güven kartında yüzdelik 70, banka kartında yüzdelik 100, yöre ödemeli kartlarda yüzdelik 215 olarak gerçekleşti. Ocak ayı bakımından Türkiye’de 85,8 milyon adet kredi kartı, 150,8 milyon nüsha telekart ve 58,4 milyon sayı yöre ödemeli deneyli kullanılıyor. Güzeşte yılın bir dönemine bakarak skor bazında yüreklilik kartında yüzde 12, vezneci kartında yüzde 7, civar ödemeli kartta yüzdelik 33’lük artma yaşandı. Hep kart sayısı ise yüzde 13’lük artışla 295 milyon adede ulaştı. Ocakta yüzdelik 47 artışla günde 27,2 milyon skor ödeme işlemi gerçekleşti. Geçen yıl 3,3 milyar lira olan günlük sayı farkı ifa tutarı 5,8 bilyon liraya artık. İşlem başına sayı farkı ifa tutarı yüzde 20 artışla 215 liraya yükseldi. Kartlarla yapılan ödemelerin kürsü dağılımı incelendiğinde, ocakta sunma çok büyüme yüzdelik 262 artış ve 10 milyar lira ifa tutarıyla kemirmek sektöründe gerçekleşti. Kemirmek sektörünü, yüzdelik 258 artım ve 5,2 bilyon teklik ifa tutarıyla albeni yolları, yüzdelik 255 artma ve 3,1 bilyon lira ile konaklama, yüzdelik 130 artım ve 14,6 milyar liralık ile akaryakıt istasyonları izledi. Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin (MTV) geçmiş taksidinin ödendiği ocak ayında, bu ödemeleri havi “amme-kazanç ödemeleri” sektöründe kartlı ödeme tutarı yüzde 89 artarak 10,5 bilyon teklik olarak gerçekleşti. Idrak ödemelerinin mecmu itimat kartı ödemeleri içindeki payı yüzdelik 5,5’e yükseldi. Kamu-rüşvet ödemelerinde internetten yapılan kartlı ifa tutarı yüzde 91 artışla 6,2 bilyon TL’ye daha çok. İnternetten yapılan ödemeler, kamu-kazanç ödemelerinde gerçekleşen kartlı ifa tutarının yüzdelik 60’ını oluşturdu.