Aidat artışları, yönetimlerle ve göz sahiplerini ayrıştırdı

Basamak aidatlarının gündeme gelmesi ile gelişigüzel uzmanlar konunun detaylarını açıklayarak sorulara çırağ tuttu. Yıpranmamış yıla girilmesiyle alay malay basamak sitelerinin genel kurulları arka arkaya gerçekleştiriliyor. Umumi kurulda bu yıl amacıyla belirlenen aidat tutarları, site sakinleri ile yönetimlerini de yüz yüze getiriyor. Kent aidatları, bakir yılla alay malay kalan maliyetler zımnında yüzde 40-60 civarında yükselirken bunun şişman bölümünün minimal ücrete yapılan yüzde 50’lik zamdan kaynaklandığı istikbal sürüldü. TED Üniversitesi İktisadi ve İdari Ulum Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çiy Akipek, konunun Itmam Mülkiyeti Kanunu ile düzenlendiğini söyledi. Akipek, tekmil maliklerinin, bevvap, bahçıvan ve dideban giderleri ile ortak tesislerin işletme giderlerine ve bunlar amacıyla toplanacak avansa özlük yer payı oranında katılması gerektiğini söyledi. Yasa uyarınca umumi giderlerin yani aidatın miktarı, intaç malikleri kurulunca belirleneceğine dikkati çeken ve hatim maliklerinin bu giderleri ödemekten kaçınamayacağına belen eden Akipek, şöyle konuştu: “Genellikle seçme sene sonu yahut başında yapılan bitirme malikleri gösterişsiz kurulunda bire bir sene üzere ödenecek tutar tayin edilir.Kesenek, apartmanın canlılık, akarsu kabil genel giderleri ile varsa etkin personelin maaşları ve sair ödemelerini, sigorta primlerini, genel sililik ve bakım giderlerini, şayet merkezi hep ısınma varsa, ısınmaya ilgili doğalgaz giderlerini kapsar. Bu giderlerin birlikte, çıkabilecek birden ve arızi masraflar de kasten, evgin durumlara tedarik üzere tahmini bire bir ek giderin bile toplanması durumunda olur. Bitirme malikleri tıpkısı almanak kamu giderleri tahminî olarak hesaplayıp, daire sayısına, kanuncu düzenlemeye bakarak veya eğer farklı bire bir anne yönetim planı ile belirlenmişse buna bakarak bölünmelidir. Ülkemizde artan minimum ücret, neşelilik, doğal gaz ve su giderleri düşünüldüğünde bu yıl aidatlarda önemli miktarda artış olması kaçınılmaz görülmektedir.” Yapı Yöneticileri Federasyonu Başkanı Yahya Sağır da kent genel kurullarının bu ay boyunca bitmeme edeceğini ve şehir sakinlerinin daha sonradan aidatla ilişkin ağırbaşlılık yaşamamak için bu genel kurullara katılmasının ehemmiyet taşıdığını bildirdi. Sağır, kiracıların de dünyalık sahibinden alacağı vekaletnameyle genel kurullara katılabileceğini tabir etti. Genel kurula katılmayan göz sahipleri amacıyla itiraz süreci olduğunu ve antrparantez ülkü açım hakları bulunduğunu nâkil Sağır, buna karşın davanın kaybedilmesi halinde aidatın faiziyle alay malay öğrenim edileceğini söyledi. Sağır, ödenti artışlarının personel sayısı, sitedeki hür seksiyon sayısı, ilişkin otopark, asansör, spor salonu ve havuz kabilinden etkenlere göre fark gösterdiğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu: “Site aidatlarının yüzdelik 80’ini personel gideri oluşturuyor. Asgari ücrete yapılan yüzde 50 remiks, enflasyon, hareketlilik, doğalgaz, akarsu ve basılmış fiyatlarındaki artışlar aidatlara yansıdı. Personelin tazminatı, kıyafeti, kere ve aşındırmak giderleri da var. Çokça bükülmüş sitelerde asansörün mahiye bakımı şişman bir maliyet. Havuzlu siteler, klora mevrut zamdan etkilendi.Tüm bu giderler toplanıyor, ev sayısına bölünüyor. Sitede bağımsız fasıl sayısı ne büyüklüğünde çoksa aidat da personel sayısına göre elan bağan olabiliyor. Yaşanan maliyet artışları nedeniyle aidatlarda güzeşte yıla bakarak yüzde 40-60 artma var. Bu ihtişam, müteharrik ve kat sayısı ile sitenin donatılarına bakarak değişiyor.”
Bu maliyetleri düşününce aidat artışlarının fahiş olmadığına dikkati calip Sağır, “Söz Misali sonuç umumi kurullarda güzeşte sene 470 liralık olan aidat 625 liraya, 650 liralık olan eksantrik bire bir aidat 800 liraya bundan sonra. Bursa’dahi 350 teklik olan tıpkı aidat 500 liraya yükseldi. Burada elbette ki müstakil seksiyon sayısı mefret. Bağdat Caddesi’nde kira bedeli 13 bin teklik olan ayrımsız sitenin aidatı 500 liralık. Aidatlar kira büyüklüğünde oldu deniyor bile kiraya endekslememek lazım. Kesenek zaten kirayı geçemez. Piyasadaki maliyet artışları ortada. Dolardaki düşüş maliyetleri düşürmedi.” diye niteleyerek konuştu.500 lira ödenti, 590 lira oluyor. Genel kurul kararlarının iade postayla gönderilmesi geçişsiz. Bire Bir defa bedeli 12 liralık. Bu konularda ilgilendiren çalım ve kuruluşlara federasyon olarak görüşlerimizi sunacağız.”.
Share: