Ağustos ihracat yüzdelik 51,9 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos kocaoğlan aut tecim istatistiklerini açıkladı. TÜİK ile Tecim Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan umumi tecim sistemi kapsamında üretilen geçici aut tecim verilerine göre; ihracat 2021 yılı Ağustos ayında, bire bir geçmiş yılın benzeri ayına göre yüzde 51,9 artarak 18 bilyon 916 milyon dolar, ithalat yüzdelik 23,6 artarak 23 milyar 175 milyon dolar yerine gerçekleşti. Genel ticaret sistemine bakarak dış satım 2021 yılı Eş-Ağustos döneminde, aynı geçmiş yılın tıpkı dönemine göre yüzde 36,9 artarak 140 milyar 195 milyon dolar, dış alım yüzdelik 25,5 artarak 169 milyar 975 milyon dolar adına gerçekleşti. Erke ürünleri ve parasal sıfır kızıl dış ihracat, 2021 Ağustos ayında yüzdelik 52,4 artarak 11 milyar 839 milyon dolardan, 18 milyar 45 milyon dolara yükseldi. Ağustos ayında enerji ürünleri ve parasal sıfır kızıl aut ithalat yüzdelik 46,8 artarak 12 milyar 535 milyon dolardan, 18 bilyon 399 milyon dolara yükseldi.Dış tecim hacmi yüzde 49,5 artarak 36 milyar 444 milyon dolar adına gerçekleşti. söz konusu ayda erke ve değerli dış ihracatın ithalatı istikbal oranı yüzde 98,1 oldu. Ağustos ayında dış ticaret açığı, tıpkısı önceki yılın ayrımsız ayına göre yüzdelik 32,4 azalarak 6 bilyon 300 milyon dolardan, 4 bilyon 259 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı istikbal oranı 2020 Ağustos ayında yüzdelik 66,4 iken, 2021 Ağustos ayında yüzdelik 81,6’ya yükseldi. Aile-Ağustos döneminde aut ticaret açığı yüzdelik 9,8 azalarak 33 bilyon 20 milyon dolardan, 29 bilyon 780 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı gelecek oranı 2020 Karı-Ağustos döneminde yüzde 75,6 iken, 2021 yılının ayrımsız döneminde yüzdelik 82,5’e yükseldi. Soylu Erki faaliyetlere göre ihracatta, 2021 Ağustos ayında imalat sanayinin payı yüzdelik 95,1, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzdelik 2,3, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzdelik 1,9 oldu. Eş-Ağustos döneminde iktisadi faaliyetlere bakarak ihracatta imalat sanayinin payı yüzdelik 94,6, ekincilik, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzdelik 3 madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,9 oldu.İthalatta, 2021 Aile-Ağustos döneminde vuzuh mallarının payı yüzde 76,4, anamal mallarının payı yüzdelik 13,7 ve tüketim mallarının payı yüzdelik 9,7 oldu. Ağustos ayında ihracatta geçmiş sırayı Almanya aldı. Almanya’ya yapılan dış satım 1 milyar 575 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 313 milyon dolar ile ABD, 1 bilyon 194 milyon dolar ile Müttehit Kraliyet, 939 milyon dolar ile Irak, 839 milyon dolar ile İspanya izleme etti. İlk 5 ülkeye yapılan dış satım, toplam ihracatın yüzdelik 31’ını oluşturdu. Karı-Ağustos döneminde ihracatta önce sırayı Almanya aldı. Almanya’ya yapılan dış satım 12 bilyon 406 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 9 milyar 142 milyon dolar ile MEMLUK, 8 bilyon 419 milyon dolar ile Birleşik Kraliyet, 7 milyar 79 milyon dolar ile İtalya ve 6 bilyon 599 milyon dolar ile Irak strateji etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 31,1’ini oluşturdu. İthalatta Çin önceki sırayı aldı. Ağustos ayında Çin’den yapılan ithalat 2 milyar 840 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 2 bilyon 676 milyon dolar ile Rusya, 1 bilyon 745 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 160 milyon dolar ile ABD, 958 milyon dolar ile İtalya izledi.Ocak-Ağustos döneminde ithalatta önceki sırayı Çin aldı. Çin’den yapılan ithalat 20 bilyon 639 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 17 milyar 761 milyon dolar ile Rusya, 14 milyar 647 milyon dolar ile Almanya, 8 bilyon 45 milyon dolar ile ÇAKER, 7 bilyon 449 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan dış alım, hep ithalatın yüzdelik 40,3’ünü oluşturdu. Zaman ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye bakarak; 2021 yılı Ağustos ayında benzeri geçmiş taban göre dış satım yüzdelik 4,9 artarken, dış alım yüzdelik 4,5 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2021 yılı Ağustos ayında tıpkı eski yılın tıpkısı ayına bakarak ihracat yüzdelik 40,2, dış alım yüzde16,3 arttı. Uygulayım Bilimi yoğunluğuna bakarak dış ticaret verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması zarfında saha kayran imalat uran ürünlerini kapsamaktadır. Ağustos ayında ISIC Rev.4’e bakarak imalat sanayi ürünlerinin mecmu ihracattaki payı yüzde 95,1; yüksek uygulayım bilimi ürünlerinin imalat endüstri ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,1 oldu. Sülale-Ağustos döneminde ISIC Rev.4’e göre imalat uran ürünlerinin hep ihracattaki payı yüzdelik 94,6’dır. Ev-Ağustos döneminde faziletli teknoloji ürünlerinin imalat uran ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3’tür.Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat uran ürünleri ithalatı içindeki payı yüzdelik 13,2’dir. Ocak-Ağustos döneminde imalat sanayi ürünlerinin mecmu ithalattaki payı yüzdelik 77,9’dur. Eş-Ağustos döneminde faziletli teknoloji ürünlerinin imalat endüstri ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 12,8’dir. Özel ticaret sistemine göre dış satım, 2021 yılı Ağustos ayında, ihracat tıpkı geçmiş yılın aynı ayına göre yüzde 52 artarak 17 milyar 865 milyon dolar, ithalat yüzdelik 23,2 artarak 22 bilyon 361 milyon dolar namına gerçekleşti. Ağustos ayında dış ticaret açığı yüzde 29,8 azalarak 6 bilyon 406 milyon dolardan, 4 milyar 497 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Ağustos ayında yüzdelik 64,7 iken, 2021 Ağustos ayında yüzde 79,9’a yükseldi. Özel ticaret sistemine bakarak dış satım, 2021 yılı Familya-Ağustos döneminde, benzeri önceki yılın benzeri dönemine bakarak yüzde 37,3 artarak 132 milyar 941 milyon dolar, ithalat yüzdelik 25,8 artarak 163 milyar 445 milyon dolar kendisine gerçekleşti. Sülale-Ağustos döneminde aut ticaret açığı yüzdelik 7,8 azalarak 33 milyar 71 milyon dolardan, 30 milyar 505 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı gelecek oranı 2020 Ocak-Ağustos döneminde yüzdelik 74,5 iken, 2021 yılının benzeri döneminde yüzdelik 81,3’e yükseldi..
Share: