Adil Karaismailoğlu: Ülkemiz dinamik yağız yolu sektörü ile ihracatını artırmaya devam ediyor

Ulaştırma ve Enfrastrüktür Bakanı Adaletli Karaismailoğlu, Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Yönetim Kurulu ile derneğin umumi merkezinde düzenlenen toplantıda bir araya geldi. UND, kişmiri yolu taşımacılığı fail şirketlerin kapalı olduğu tıpkı çalım kendisine ihracata müteveccih taşımacılıkta etken caka oynuyor. Toplantının açılışında konuşan Karaismailoğlu, pandemi sürecinde hanay dururken, taşımacılığın hiç durmadığını belirterek, “Tam dünya taşımalık krizi yaşarken, ülkemiz faal kara yolu sektörü ile ihracatını sonsuz artırmaya devam etti. Bu yumruk günlerde bile uluslararası kara yolu taşımacılığımız nema eğilimde. Uluslararası transfer açmak için yetkilendirilen kayıt sayısında ise yüzde 16 artma yaşandı. Kara yolu ile uluslararası ihraç taşımalarımızda umumi olarak yüzdelik 20 artım var. Almanya, Hollanda, İngiltere kabil esas ihracat ülkelerimize artma sayı farkı yüzde 40 oranında. Bazı SUTAŞ ülkelerinde ise yüzdelik 70’e varan artım görülüyor.” ifadelerini kullandı. Kara yolu taşımacılığındaki bu artış karşısında uluslararası ilişkilerde üstelik korkulu aynı devir yaşandığını aktaran Karaismailoğlu, şunları kaydetti: “Mesail, her düzeyde, cebin ülkedeki muhataplarına iletiliyor.Ilkgüz ayında yapılan sonuç Esmer Ulaştırması Muhtelit Encümen (KUKK) Toplantısı ile transitte bıkılmayan doküman alınacağı protokol ile güvence altına makbuz. Azerbaycan tek-kalem intikal belgesi sayısında yıllar sonraları artım sağlanmış, kota 35 binden 46 bine yükseltilmiştir. Azerbaycan intikal maliyetleri konusu çokça yakından izleme ediliyor. İlgili kanunun Azerbaycan Meclisi’nden geçmesiyle alay malay ücretlerde kayda derece iskonto sağlanacak. Özbekistan geçiş belgesi kotası, güdük süre içerisinde 12 binden 38 bine, ücretsiz belge sayısı temmuz ayında yapılan akıbet KUKK Toplantısı’nda yüzde 60 artım ile 10 binden 16 bine yükseltildi. Ilkgüz ayında yapılan KUKK Toplantısı’nda Ilımlı Asya ülkelerinden Kırgızistan ile düet ve transit taşımaların serbestleştirilmesi kararı makbuz. 12. Ulaştırma ve Tanıtma Şurası sırasında, 7 Ekim’birlikte iki mevki arasında anlaşma zaptı imzalanarak bu süreç yöntemince başlatıldı. Sair Mutedil Asya ülkelerinde de serbestleştirme olması amacıyla görüşmeler planlanıyor. Anne transit ülkelerimiz beyninde olan Sırbistan’dan 7 bin, Çekya’dan 6 bin, Romanya’dan 4 bin arttırma belge alındı. Yunanistan’dan ilk defa 3 bin arttırma vesika alınmış, serencam namına 28 Eylül tarihinde 2 bin taşıtımıza belgesiz geçiş imkanı sağlandı.Söz konusu jeostratejik konumumuzdan hareketle toptan ve bölgesel şartlar ışığında, erişim ve iletişim stratejilerimizi yeniden tarif etmek ve bu stratejileri her daim aktüel burulmak Türkiye için vazgeçilmezdir. Eriştirme ve geri hizmet alanında çağın ve sektörün ihtiyaçlarına akıllıca ister madun ve üstyapı yatırımlarını gerekse yasal düzenlemeleri tamamlayarak sektörümüzün dünyada henüz rekabetçi olması için çalışıyoruz. İthalat ve ihracat faaliyetlerinin yürütülmesinde kebir paya cemaat olan esmer yolu taşımacılığı sektörü, her zaman ekonomimizin omurgasını yapılanma fail sevimsiz ayrımsız ciddi oldu.” dedi. Kara yolu taşımacılığının önemine belen fail Karaismailoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Karaca yolu taşımacılığı; imalatçısından ihracatçısına, bir tane kamyon sahibinden ufaklık sahibine, lastik tedarikçisinden ihtiyat zerre üreticisine, lokantacısına, kısacası 84 milyon insanımıza dokunuyor. Türkiye’yi baştan başa muhasır konforlu ve emniyetli yollarımızı yaparken benzeri zamanda ülkemizin acun ile bağlarını güçlendirdik, geri hizmet aynı tez kazandık. Bugün daha çok dünya tecim yolları üstünde hakimiyetimizi ilan ettik.Kişmiri yollarında fiziki altyapımızı güçlendirdiğimiz gibi karaca yolu taşımacılık sektörünü düzenleyecek kanuncu altyapı çalışmalarına dahi balaban ehemmiyet verdik. 19 yılda ülkemizin muvasala ve iletişim altyapısına 1 trilyon 119 bilyon liranın üzerinde yatırım yaptık ve bunun 689,2 milyar lirasını, yani yüzdelik 62’sini kişmiri yollarımızın gelişmesine harcadık. Yatırımlarımız sebebiyle hem şark-batı koridorlarında hem birlikte kuzey-güney akslarında enfrastrüktür ve üstyapı problemlerini iri ölçüde çözdük.” Eriştirme ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, sektörün birlik anlamıyla arsıulusal taşımacılık sistemine bütünleşmiş olduğunu belirterek, şöyle konuştu: “Ülkemizin SUTAŞ’ye üyelik süreci ve dünyadaki gelişmeleri arkasından, yağız yolu nakil piyasasına ve mesleğe giriş koşullarını belirleyen, SUTAŞ mevzuatına ağır ezgi, kurumsallaşmayı anne alan bakir düzenlemeleri hayata geçirdik. SU mevzuatına mazruf yerine yüzdelik 95 oranında ahenk sağladık. Böylece kara yolu taşımacılığı, AB’ye adaylık sürecinde sunma amade sektörlerden biri haline dönüştü. Bugün taşımacılarımız, 70’e mümasil ülkeye kişmiri yolu ile arsıulusal nakil yapıyorlar.Bu daralmanın yeryüzü ilkin etkilediği alan on paralık elbette taşımacılık sektörü oldu. İşte bu yumruk dönemde Vekillik kendisine hayata geçirdiğimiz düzenlemelerle tekmil taşımacılarımızı destekledik.”.