AB, Kuzey İrlanda’nın gümrük kontrollerini durdurmasına alın

Avrupa Birliği (AKARSU), Kuzey İrlanda’nın Brexit Anlaşması gereği Mürekkep Kraliyet’ın geri kalanından gelen ürünlere uygulaması müstelzim gümrük kontrollerini tevkif girişimini “çok avantajsız” buldu. AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Maros Sefcovic, İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss’la video konuşma yöntemiyle görüşmesinin ardından yazılı açıklamada bulundu. Görüşmede, Brexit sonrası Şimal İrlanda Protokolü’nün uygulanmasına ilgili konuları ele aldıklarını belirten Sefcovic, tarafların düğme anlayışla KEZ pazarının bütünlüğünü esirgeyici ayrımsız uzlaşıya varabileceklerini anlatım etti. Sefcovic, Kuzey İrlanda bakanının Şişman Britanya ile Kuzey İrlanda arasındaki gümrük kontrollerini tevkif talimatını “çokça avantajsız” bulduklarına dikkati çekti. bahis konusu gümrük kontrollerinin durdurulmasının müphemlik ve öngörülemezliğe hastalık olacağına meni fail Sefcovic, kontrollerin Kuzey İrlanda’nın SU pazarına erişebilmesi üzere zorunlu olduğunu anımsattı. SU’nin gelişmeleri yakından izleme ettiğini tamlayan Sefcovic, Yıldız İrlanda Protokolü’nün, Brexit Mübayenet Anlaşması’nın ana unsurlarından biri olduğunu ve uluslararası itilaf niteliği taşıdığını hatırlattı. Sefcovic, İngiliz hükümetinin Protokolden kaynaklanan kanuni yükümlülüklerini adına getirmekle mesul olduğuna bel etti. AKARSU ve İngiltere ekiplerinin bati biçimde görüşmeleri sürdüreceklerini anlatan Sefcovic, 11 Şubat’ta, İngiltere Dışişleri Bakanı Truss’la derinti gerçekleştireceklerini belirtti. Yıldız İrlanda Tarım Bakanı Edwin Poots, dün, Birleşik Kraliyet’ın kalın kafalı kalanından gelen mallar üzerinde Brexit Anlaşması gereği yapılması müstelzim gümrük kontrollerinin tün yarısından itibaren durdurulması talimatını vermişti. Poots’un tek yönlü yerine gümrük kontrollerinin durdurulması talimatı sonrasında Kuzey İrlanda’daki lehçe hükümetin Başbakanı Paul Givan ricat etti. Brexit Anlaşması kapsamındaki Şimal İrlanda Protokolü, Birleşik Kraliyet’ın parçası olan Şimal İrlanda ile KEZ üyesi İrlanda Cumhuriyeti ve Bir Kraliyet’ın kalın kafalı kalanı arasındaki ticareti düzenliyor. Müttehit Kraliyet KEZ’den isabet olsa de protokole göre Yıldız İrlanda, SU’nin gümrük birliği kurallarına bağımlı olmaya bitmeme ediyor. Birleşik Kraliyet’ın idraksiz kalanıyla ticareti ise Yıldız İrlanda limanlarında gümrüğe tabi tutuluyor. Katolik ayrılıkçılar ile İngiltere’yle ilişki yanlısı Protestanlar arasındaki savaşı sona erdiren Belfast Anlaşması (Kalburüstü Cuma Anlaşması) gereği, kontrollerin yapılabildiği fiziksel bire bir kara sınırı oluşturulamıyor. Bu yüzden kontroller ancak limanlarda yapılabiliyor.
Share: