9 darülfünun bünyesinde bakir fakülte, enstitü ve yüksekokul kuruldu

Türkiye genelinde, 9 üniversite bünyesinde bakir fakülte, enstitü ve akademi kuruldu. Karar, Resmi Gazete’de yayınlandı. Reisicumhur Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Batman Üniversitesine sınırlı Esenlik Bilimleri Fakültesi ile Lisansüstü Terbiye Enstitüsü, Beykent Üniversitesine merbut Keyif Bilimleri Fakültesi, Düzce Üniversitesine ilişkin Lisansüstü Eğitim Bilimi Enstitüsü, İstinye Üniversitesine mecbur İletişim Fakültesi, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesine ilişkin Mühendislik, Mimarlık ve Dizayn Fakültesi, Kırklareli Üniversitesine tutkun Afiyet Bilimleri Fakültesi, Osmaniye Korkut Ağababa Üniversitesine mecbur Kadirli Kullanışlı Bilimler Fakültesi, Pamukkale Üniversitesine kapalı Kılgısal Ulum Fakültesi ve Tarsus Üniversitesine tutkun Ecnebi Diller Yüksekokulu kuruldu. Bahis Konusu kararla Batman Üniversitesine merbut Esenlik Yüksekokulu, Toplumsal Ulum Enstitüsü, Vukuf Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beykent Üniversitesine mecbur Afiyet Bilimleri Yüksekokulu, Düzce Üniversitesine mecbur Haber Bilimleri Enstitüsü, Adamakıllı Sanatlar Enstitüsü, Esenlik Bilimleri Enstitüsü ve Içtimai Ulum Enstitüsü, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesine sınırlanmış Mimari, Pir Sanatlar ve Dizayn Fakültesi, Kırklareli Üniversitesine merbut Sağlık Yüksekokulu, Osmaniye Korkut Ağababa Üniversitesine bağlı Kadirli Kılgılı Bilimler Yüksekokulu ile Pamukkale Üniversitesine bağlı Kılgısal Ulum Yüksekokulu kapatıldı. Iğdır Üniversitesi Iğdır Tarım Fakültesinin adı Tarım Fakültesi, Karabük Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin adı İslami İlimler Fakültesi, Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Tababet Fakültesinin adı Tababet Fakültesi, Mimar Sinan Pir Sanatlar Üniversitesi Hareketli Firez Varlıklarını Dulda ve Tamirat Yüksekokulunun adı Ekin Varlıklarını Siper ve Onarım Yüksekokulu, Necmettin Erbakan Üniversitesi Keyif Bilimleri Fakültesinin adı Nezahat Keleşoğlu Keyif Bilimleri Fakültesi yerine değiştirildi.
Share: