835 bin esnaf bu yıl beyanname vermeyecek

TBMM’de kabul edilen 7338 sınırlanmış Kanun ile Sağlık Vergisi Kanunu’nda ayrım yapıldı.Buna bakarak, kazançları macerasız usulde tespit edilen erkek berberi, kuaför, döşeyici, tuhafiyeci, marangoz, kaportacı, lastikçi, tornacı, çayevi işleticisi, dikişçi, onarımcı kabilinden kestirmece 835 bin kıtipiyoz esnafın gelirleri bu sene ilk kez vergiden muaf tutuldu. Bu değişiklikle kazançları dümdüz usulde tespit edilen mükelleflerin 1 Ocak 2021’den itibaren elde ettikleri ticari kazançları gelir vergisinden istisna kılındı. Böylelikle yalın kat usule tabi mükellefler 2021 yılı ticari kazançları üzerinden bu yıl sağlık vergisi beyannamesi vermeyecek.
Sağlık Vergisi Kanunu’na göre, kişi işinde müteharrik ve yıllık icar bedeli 2021 yılı için büyükşehirlerde 12 bin lira, gayrı yerlerde 7 bin 600 lirayı aşmayan ve tıpkı yıl amacıyla satın aldıkları malları olduğu kabilinden veya işledikten bilahare satanlar açısından alış tutarı 150 bin lirayı, satış tutarı 240 bin lirayı aşmayan, bakım işiyle uğraşanlardan gayrisafi aksiyon hasılatı 76 bin lirayı geçmeyen âdeta esnaflar “mahdut usul” kapsamında yer alıyor. bahis konusu mükellefler istisna kapsamına alınan bu kazançları amacıyla almanak beyanname vermeyecekleri kabilinden, kira gibi değişik gelirleri üzere mart ayında yıllık dirimsel vergisi beyannamesi vermeleri gerekmesi durumunda dahi ayrıklık olan kazançlarını bu beyannameye dahil etmeyecek. Kazançları yalın kat usulde tespit edilen mükellefler aracılığıyla defter tutulmayacak. Alınan ve verilen belgelerin kayıtları “aracılık ve sorumluluk sözleşmesi” düzenlenen meslek odası veya meslek mensupları eliyle Defter-Beyan Sistemi üzerinden tutulacak. Antrparantez algı tevkifatı yapılmayacak, muhtasar ve prim bakım beyannamesi verilmeyecek ancak sigortalı çalışanları bildirmekle yükümlü olanların muhtasar ve prim hizmet beyannamesi vermesi gerekecek. Dirimsel İdaresi Başkanlığı (GİB) da konuya ait detaylı bilgileri içeren “Kazançları Kıytırık Usulde Tayin Edilen Mükelleflerde Gelir Vergisi İstisnası Rehberi”ni www.gib.gov.tr adresinde yayınladı.