8 üniversiteye 9 fakülte ve akademi kararı Resmi Gazete’de

Reisicumhur Recep Tayyip Erdoğan ’ın kararı ile yayınlanan Resmi Gazete ’ye bakarak 8 üniversiteye 9 medrese ve akademi kuruldu. Reisicumhur Erdoğan ’ın kararına göre 3 üniversitedeki 1 medrese ve 2 yüksekokul kapatıldı ve 4 üniversitedeki fakültelerin ismi değiştirildi. Karara göre, Düzce Üniversitesine bağlı Ispençiyari Fakültesi, Veli Üniversitesine vabeste Ülfet Fakültesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesine sınırlı Havacılık ve Gök Bilimleri Fakültesi, İstanbul Üniversitesine mecbur Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri Fakültesi, İstanbul Arel Üniversitesine ilişkin Kılgılı Bilimler Fakültesi ile Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul Ayvansaray Üniversitesine kapalı Keyif Bilimleri Fakültesi ile Spor Bilimleri Fakültesi, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesine merbut İslami İlimler Fakültesi ve İstanbul Site Üniversitesine bağlı Ecnebi Diller Yüksekokulu kuruldu. Cumhur Reisi imzasıyla yayımlanan karara göre İstanbul Arel Üniversitesine sınırlı Keyif Bilimleri Yüksekokulu, İstanbul Ayvansaray Üniversitesine sadık Kılgılı Bilimler Yüksekokulu ile Sinop Üniversitesine merbut Laf ve Tasarım Fakültesi kapatıldı. Kapadokya Üniversitesine merbut İktisadi ve İdari Ulum Fakültesinin adı İktisadi, İdari ve Toplumsal Ulum Fakültesi, KTO Karatay Üniversitesi Mühendislik Fakültesinin adı Mühendislik ve Tabiat Bilimleri Fakültesi, Sinop Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin adı Güzel Sanatlar ve Dizayn Fakültesi ve TED Üniversitesi Mimarlık Fakültesinin adı ise Mimarlık ve Dizayn Fakültesi namına değiştirildi.