527 almanak tarihi 2. Bayezid Köprüsü, bakım vermeye devam ediyor

Sakarya Nehri üstüne Osmanlı Padişahı 2. Beyazıd vasıtasıyla 1495 yılında yaptırılan 527 yıllık ‘2. Beyazıd Köprüsü’, geçirdiği onarım işlemlerine karşın vatandaşlara bakım sunmaya devam ediyor. 195 metre uzunluğu ve 5 buçuk metre eniyle tarihe şehadet fail güreşçi köprüsü, Alifuatpaşa Mahallesi’ni Geyve ilçesine bağlıyor. Dönemin padişahı olan 2. Beyazıd’ın mimar ve mühendisi Fukara Abdullah eliyle tasarlanan 14 kadem üzerine kemerli akçakesme taş köprünün kitabesinde, “Bu köprü tarihte ahit açan Fatih’in oğlu II. Beyazıd yoluyla H. 901 (M. 1495) yılında yaptırılmıştır.” ifadesi düz alıyor. Cümlesi 14 gözlü olan köprünün yıkılan kemerleri çıpa malzemelerle onarılırken Cumhuriyet Altını döneminde da altına çelik kadit konularak iki öğün restore edildi. Geyve ilçesinin tarihi için kitapları kâin Namık Âlem ise köprünün stratejik bir amaçla yapıldığını aktardı.
2. Beyazıd marifetiyle yaptırılan ve 527 almanak tarihi olan köprü hakkında bilgi veren Namık Evren, “Köprü tabii tahribatlar neticesinde kullanılamaz ayla gelince 2. Beyazıd, Mısır ve Ankara seferleri sırasında Anadolu’evet geçen ordugahını rahat bir yolculuk yapabilmesi yerine bu köprüyü onartmıştır. Osmanlı, ordugahının geçtiği yerlere köprü, sıcak ve cami yaptırmıştır. Bunlardan bire bir tanesi de günümüze gelen bu köprüdür. Bu köprünün bir özelliği vardır. Köprüye baktığımızda ortasının boş olduğunu görürüz bu fasıla tahtalarla kapatılıyordu ve değme engelleme ya bile savaşa etken olan bire bir durum ortaya çıktığı devir bu tahtalar kaldırılarak diğer tarafta mevcut ateş niyetlilerin kişi bölgelerine girmesi engelleniyordu. Farklı zamanlarda oluşan tahribatlar cihetiyle tamir görmüş, Osmanlı’dan günümüze kadar gelmiş ve günümüzde dahi beğenilen tıpkısı köprüdür.” dedi.