5 bin almanak tümülüsün bulunduğu toprak sit alanı oldu

İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıkları Dulda Havza Kurulu’nun konuya ilgili kararı, Resmi Gazete’de yayınlandı. Buna bakarak, Çanta/Fatih Mahallesi’nde yer kayran 5 çukur ve cidar kalıntıları açığa çıkarılan, MÖ 3 bin yılına tarihlenen kurgan tipi tümülüsün, korunması lüzumlu emlak firez varlığı adına tesciline karar verildi. Tümülüsün korunma grubunun 1. kadro olarak belirlenmesi, rölövesinin hazırlanarak iletilmesi, bulunduğu kavuşum 1. aşama kazı bilimsel sit olarak tescili, sit sınırlarının belirlenmesi için çalışmaların yapılması, temelli dulda tedbirleri ve sergilenmesine ilgili projelerin İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıkları Dulda mıntıka Kurulu’na iletilmesi, lüzumlu asayiş tedbirlerinin alınması kararlaştırıldı.
Share: