439 yıl eski dev Ruz fırtınası, yeniden meydana gelebilir

Yıllardır Gündüz’i inceleyici bilgi insanları, elde ettikleri bulguları değerlendirerek ısı kaynağımızın barındırdığı sırları çözmeye çalışıyor. Araştırmacılar, bire bir zamanda Sıra’te meydana gelen patlamaları dahi yakından takip ediyor. Zaman patlamaları, Çağ’te gerçekleşen keder patlamalara deniyor. Bu patlamalar milyarlarca megaton gücünde olup, genelde 1 milyon km/saat tezce akım edebiliyor. Sonucunda devasa erke açığa çıkan Tarih patlamaları zımnında, Acun atmosferine normalin üstünde küçük dalga boylu ışıma parçacıkları girer. Bu püskürtüler sonucunda yeryüzündeki GPS üzere bildirişim ve okkalı ağları münasebetsiz yönde etkilenebiliyor. 1582 yılında, gökyüzünde ‘büyük benzeri ateşe benzeyen’ ve ‘Büyük Yangın’ adına mezkûr tıpkı Devir Fırtınası Acun’yı vurdu. Tam 3 çağ süren fırtına, tarih kitaplarında “gökyüzünün alevler içinde kaldığı” şeklinde yorumlandı. 1582 yılındaki kayıtları inceleyen ve Devir’i kovucuk altına kayran Cornell Üniversitesi’nde görev düz bilgi insanları, araştırma sonuçlarını yayınladı. Olgun insanları, bu felaketin üzerinden 439 sene geçtikten sonra benzer aynı olayın baştan yaşanabileceği uyarısında bulundu. O dönme teknolojik cihazlarının bulunmaması dolayısıyla fırtına sakil tıpkı hasara sebep olmamıştı. Ancak günümüzde boyut çok farklı. Vukuf insanları, bahis konusu fırtınanın global elektrik kesintilerine ve milyarlarca dolar zarara neden olabileceği belirtiliyor. Eş tıpkısı olayın günümüzde gerçekleşmesi, bilcümle elektronik devrelere beis verebilir, genel ağ ağız ağıza çökebilir ve çökertme telefonları kullanılamaz hale gelebilir. Söz Gelişi 2015’in Aralık ayında gerçekleşen ayrımsız eksantrik Çağ fırtınasında, dünyadaki tamam navigasyon sistemleri 10 zaman süresince çökmüştü. 1859 yılında gerçekleşen apayrı ayrımsız sıkıntı ise Kanada’nın neredeyse tamamında 9 saatlik tıpkısı elektrik kesintisine etmen oldu ve 6 milyon yaşama etkilendi. Ayrıca bu sıkıntı zımnında ABD’nin gâh bölgelerinde vahim transformatörleri bile eridi.
Share: