344 maden sahası eksiltme edilecek

Beyaz Zehir sahalarının ihalesi ile ilişik karar verildi. Erke ve Tabiatıyla Kaynaklar Bakanlığı Eroin ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün (MAPEG) 344 beyaz zehir sahasını münakasa etmesine dayalı ilanı, Resmi Gazete’dnin bugünkü sayısında kayran aldı. Buna bakarak, kapalı öneri ve artırma usulüyle yapılacak ihaleye ilişik bilgiler, ilanın yapıt tarihinden itibaren genişlik bir iki 15 periyot süreyle MAPEG genel ağ sitesinde duyurulacak. İhale teminatı, teklif edilen tenkis bedelinin yüzdelik 20’sinden ve taban eksiltme bedelinden birkaç olamayacak.
Share: