26. Devir POMEM imtihan sonuçları: 2021 POMEM imtihan sonuçları sorgulama ekranı

26. Gün POMEM eğitim sonu sınav sonuçlarının ne antlaşma açıklanacağı sınava giren adaylar marifetiyle iptila ediliyordu. 26. Aktarılma Polis Çığır Eğitim Bilimi Merkezi Müdürlüklerinde eğitimlerini muvaffakiyet ile tamamlayarak çıkışlı olacak öğrencilerin sınav sonuçları mahsus oldu. Bu gelişmenin arkası sıra 26. Periyot POMEM adayları, POMEM terbiye sonu imtihan sonuçlarına nerden bakılacağını araştırıyor. Evet 26. Çevrim POMEM yetişek sonu imtihan sonuçları pekâlâ öğrenilir? İşte 2021 POMEM imtihan sonuçları sorgulama ekranı… 26. Ahit Polis Güçleri Çığır Yetişek Merkezi Müdürlüklerinde yetişek-öğretim süresini başarıyla tamamlayıp 15-17 Haziran 2021 tarihleri beyninde yapılan polis güçleri memurluğu kadrosuna aday görevli yerine atanacaklara muteber terbiye sonu imtihan sonuçları açıklandı. 27. Ahit POMEM antre sınavı fiiziki sürücü belgesi aşamasına katılacak adayların imtihan yeri ve tarihleri, Polis Akademisi Başkanlığı yoluyla açıklandı. 27. Ahit POMEM Giriş Sınavı kapsamında, namzet yorum ve seçilmiş sınavı Fiziki Uzluk aşamasına katılacak olan adaylar Sınav Merkezlerini, T.C. etiket numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr genel ağ adresinden isticvap yapmak vasıtasıyla öğreneceklerdir. İlan edilen imtihan tarihi ve Sınav Merkezinde adaylara Fiziksel Yeterlilik Sınavı yapılacaktır. Adayların, imtihan merkezlerine girişte yanlarında el telefonu, curcunalı ve fon pusat cihazı veya bunlara eş ayrı ayrı elektronik eşya bulundurmamaları gerekmektedir. Ön keyif kontrolü komisyonu yoluyla “Polis Iz Terbiye Merkezi Mektepli Adayı Peki” kararı verilenler, fiziksel yeterlilik sınavına alınırlar. Fiziksel sürücü belgesi imtihan komisyonu namzet istimara ve seçme işlemini, adayın kâin durumunu şahsen görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yapar. Fiziksel uzluk sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziksel yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı adına yapılır. Muvaffakiyetli almak üzere yüz kamu fakül üzerinden sunu az altmış nokta ahzetmek zorunludur. Fiziksel uzluk sınavında liyakatli olan adaylar telaki sınavına tabi tutulurlar.
Share: