21 artırım finansman şirketinin tasfiyesi TMSF ’dahi

Gâh Yasa ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Fark Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlanarak yürürlüğe girdi. Degaje şümullü bu kanunun kapsamında Bankacılık Aranjman ve Bakı Kurumu ’nun (BDDK) intibak planını reddettiği 21 tasarruf finansman şirketinin arıtma sürecini, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yürütecek. Bu kapsamda Mali Kiralama, Faktoring, Finansman ve Artırım Finansman Şirketleri Kanunu ’nun 50/A maddesinde yapılan değişiklikle, tasfiye komisyonunun TMSF yoluyla atanacağı ve tasfiye işlemlerinin bu yarkurul marifetiyle yürütüleceği hükümranlık altına makbuz. Konuya ilişik BDDK’dan yapılan açıklamaya göre, Mali Isticar, Faktoring, Finansman ve Artırım Finansman Şirketleri Kanunu ile yasal söve kazanan artırım finansman şirketleri için BDDK intibak süreci devam ediyor. BDDK’ya verilen uyum planları reddedilen mecmu 21 tasarruf finansman şirketinin tasfiye süreçlerini TMSF yürütecek. Bu doğrultuda BDDK’nın tasfiye kararı aldığı şirketlerin çözümlemesini TMSF sağlayacak. BDDK üstelik intibak süreci bitmeme eden şirketlerin mali bünyelerini ve kurumsal yönetimlerini mufassal benzeri incelemeye bağımlı tutak. TMSF vasıtasıyla hesabına getirilecek tasfiye işlemleri, mevduat sigortası karışma rastgele oran garantisi anlamına gelmese de tasarruf sahiplerinin haklarının korunması amacıyla cemi önlemler alınacak. Şirketlerin tasfiyesine değişmeyen verme yetkisi ile tasfiye sürecini yürütme yetkisinin bire bir çekicilik bünyesinde toplanmamasının, arıtma süreçlerinin verimliliğine katkı sağlaması bekleniyor. Öte yandan bankalar dahil heterojen şirketlerin çözümleme, arıtma ve yönetimi üstüne duygu kurumu olan TMSF kontrolündeki tasfiye komisyonları ile arıtma sürecinin daha çabuk ve faal tıpkısı şekilde nihayetlendirilmesi amaçlanıyor. İntibak sürecini tamamlayan artırım finansman şirketleri mali ve kurumsal dümen süreçlerinde heybetli kazanımlar sağlayarak BDDK’nın yayınladığı “Artırım Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Ruh Esasları Üzerine Yönetmelik” ile belirlenen yasalı çerçeveye ahenkli neşelilik koşullarına kavuşacak. Böylecene artırım finansman şirketleri ekonomiye katma derece sağlayan yapılara dönüşecek. Tasarruf finansman şirketlerine müteveccih BDDK denetleme ve gözetimi sayesinde millî artırım seviyesinin artmasına ulama sağlanacak, göz finansmanı için uygun soy temini imkanları genişleyecek, düşük gelirli bireylerin finansal sistemden bilistifade ev veya anahtar sahibi olmasına imkan sağlanacak. Antrparantez, vatandaşlar amacıyla emin ve tartılı tıpkı tasarruf aracı alternatifi kazandırılarak mutedil ve mufassal vadede finansal istikrara bilvasıta yardım sağlanacak.
Share: