2022’nin yeryüzü majör gök olayı, yılbaşı akşamı izlenebilecek

TÜBİTAK Millî Gözlemevi’nde (TUG) Başuzman yerine fariza yapan Tuncay Özışık, 2022’nin en majör asuman olayının, 31 Mesafe gecesi yaşanacağını açıkladı. Özışık, “Hep gezegenleri bire bir arada görebilme, ayrıca görüntüleyebilme imkanı olacak. 31 Açıklık akşamı albeni dolgunca olduğu takdirde çevrim batımından sonraları gün batısı ufkuna baktığınızda 5 gezegeni bulutsuz gözle müşahede imkanı var. Merkür, Çulpan, Erendiz, Satürn ve Mars gezegenleri.” dedi. “Teleskopu olanlar üzere tıpkı bölgede iki gezegen elan görülebilecek” diyen Özışık o gezenlerin Uranüs ve Neptün olduğunu dile getirdi. Özışık, “31 Aralık akşamı bu gezegenlerle birlikte Ay üstelik gökyüzünde olacak” dedi. Dr. Özışık, “Bu, rastgele sene olan benzeri görüngü değil. Benzeri bölgeye 5 gezegenin toplanması, hesaplamadım amma 20-30 yılda benzeri balya gelebilecek bir şeydir. Tabiatıyla ki birbirleri arasındaki mesafe çokça farklı.Ama 31 Aralık yılın serencam günü ve periyot batımında hep eliyle ferah ferah gözlenebilir.” diyerek konuştu. TÜBİTAK Millî Gözlemevi 2022 yılı Asuman Olayları Yıllığı’nda bile düzlük sunulan asuman olayı dışında, aylara göre birlikte gökyüzünde temiz görülebilecek ve peyda gözle izlenebilecek gezegenler düzlük alıyor. Aylara bakarak ak pak gezegenler ve izlenebileceği eyyam şöyle sıralandı: “6 Ocak’ta Ay’ın yanı sıra Jüpiter, Satürn ve Utarit aktarılma batımında güneybatı ufkunda. 28 Ocak’ta Venüs ve Merih çağ doğumunda güneydoğu ufkunda. 4 Şubat’ta Erendiz aktarılma batımında mağrip ufkunda, 27 Şubat’ta Sekendiz, Utarit, Çulpan ve Mars güneydoğu ufkunda. 2 Mart’ta Satürn, Utarit, Kervankıran ve Mars, 28 Mart’ta ise Venüs, Zühal ve Mars çevrim doğumlarında güneydoğu ufkunda. 2 Nisan’bile Zühre, Satürn ve Mars çevrim doğumu öncesi güneydoğu gökyüzünde, 29 April dönme batımında Merkür günindi ufkunda.23 Haziran dönme doğumunda şarki ve güney yönünde Utarit, Çoban Yıldızı, Merih, Jüpiter ve Sekendiz. 1 Orak Ayı dönüş doğumunda maşrık ufkunda Utarit ve Çoban Yıldızı, 19 Temmuz tün yarısında maşrık yönünde Erendiz. 19 Ağustos dönüş doğumunda güney gökyüzünde Merih ve Erendiz. 30 Ilkgüz geceleyin yarısında cenup gökyüzünde Jüpiter ve Sekendiz. 7 Ekim çağ batımında şarki ufkunda Jüpiter ve Sekendiz. 11 Kasım akşam yarısında doğu yönünde Merih, 30 Teşrinisani zaman batımında güney ufkunda Jüpiter ve Satürn. 31 Çatlak dönem batımında parçalanmamış ak pak gezegenler ve Kamer gökyüzünde Merih, Kamer, Erendiz, Sekendiz, Kervankıran ve Merkür.” .