2022 Yük sınavları ne ant? Lise gravite sınavı dersleri ve tarihleri…

2021-2022 eğitim yılının akıbet günlerinde etki sınavları konusu bile gündeme geldi. 2019-2020 ve 2020-2021 eğitim tedrisat yıllarında Kovid-19 salgını nedeniyle sorumlu yerine aynı ense sınıfa geçmeleri sağlanan öğrencilerin, sorumlu oldukları derslere ilişik da düzenleme yapıldı. Imtihan takvimi baştan düzenlendi ve sorumluluk sınav tarihleri anlaşılan oldu. Milli Eğitim Bilimi Bakanı Mahmut Özer, tartı sınavlarına ilgilendiren detayları açıkladı. Akim dersleri ile tıpkı peş sınıfa sabık öğrencilerin katılma sağlayacağı bahis konusu sınavlarda, 50 ve üstünde benek alanlar liyakatli sayılacak. Peki kalın sınavları hangi zaman? Rehavet sınavları yüz yüze mi? Hangi derslerden sıklet sınavı yapılacak? İşte MEB 2022 gravite sınavı tarihleri.. Sorumluluk sınavları, gerekseme halinde eğitim kurumu müdürlüklerince 30 Haziran‘a büyüklüğünde planlanabilecek. Öğrenciler imtihan başlamadan 15 dakika ilk takvimde tamlanan imtihan salonunda amade bulunacak. Imtihan süreleri 40 dk. olacak. Sınav açar gereçlerini (nev, havlu vb.) öğrenciler kendileri getirecek ve birbirlerine imtihan çabucak kesinlikle vermeyecekler. Sınava girecek öğrenciler hazırlanan yoklama listelerini sınav esnasında imzalayacak. Öğrenciler sorumlu oldukları dersin külfet sınavından arz beş altı 50 benek alması gerekiyor. Öğrenciler sınava girdikleri öğüt konularından söz gelişi, matematik, gökçe yazın, ingiliz ingilizcesi, coğrafya kabil veya diğer derslerden sunu aşkın 3’ü doğmak gibi gün sonu notları hesaplandığında 50 puan barajı altında kalmışlar ise sorumluluk sınavına girer.
Share: