2022 yılında plastik poşetlere zam namevcut

2019 yılında uygulamaya konulan ‘ücretli torba sistemi’ kapsamında, plastik poşetler adet başına alacak dahil tutmak için 25 kuruştan satılıyordu. Eskimemiş yılın yaklaşmasıyla zincir marketler poşet fiyatlarının yüzde 100 zamlanarak 50 kuruşa satılmasını dilek etmişti. TBMM Ambalaj Komisyonu Plastik Torba Zir Komisyonu, 2022 yılı plastik poşetlerin koca ücretlerinin belirlenmesi ve uygulamaya ilgili düşünüm alışverişinde bulunulması gündemiyle Kasaba, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında ilgili fasıl ve sivil topluluk kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla toplandı. Departman temsilcilerinin görüşlerinin birlikte yer aldığı encümen raporunu inceleyen Yer, Kentçilik ve İklim Değişikliği Bakanı Hedef Gelgel, poşet ücretlerinin 25 kuruş ile sabit tutulması kararını verdi. Mavera yandan bu uygulama yardımıyla 2019 ve 2020 yıllarında plastik poşet kullanımında yüzdelik 75 ’lik eksilme görülürken, plastik torba kaynaklı 354 bin titrem plastik atığın oluşumu engellendi. Bu azalmayla ülkede plastik torba üretimi amacıyla zaruri plastik hammadde ithalinin bile önüne geçilirken, tahminî 2,44 bilyon liralık tasarruf sağlandı. Uygulamanın amaçlarından olan “limonluk gazı salınımının azaltılması” noktasında ise 14 bin 640 ton ser gazı salımına bariyer olundu. 2021 yılı sona erdiğinde uygulama öncesine göre torba kullanımında azalış oranının yüzdelik 65 olması öngörülüyor. Bölümsel artışın nedeninin ise koronavirüs salgınında ortaya çıkan hıfzıssıhha kaygısı olduğu değerlendiriliyor. 2872 az Yer Kanunu ’nun katma 13 ’üncü maddesinde düzlük alan “Plastik poşetler satış noktalarında kullanıcıya yahut tüketiciye ücret karşılığı verilir” hükmü çerçevesinde Çevre, Kentçilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı eliyle “Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar” yayımlanarak, 1 Aile 2019 tarihinde plastik poşetlerin ücretlendirilmesi uygulaması başlatılmıştı. Plastik poşetlerin tüketicilere eş birim ücretlerinin belirlenmesinde, Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’nde kayran düz “Plastik torbalara uygulanacak sevap, seçkin sene meydan koşulları ve ilgili kesim temsilcilerinden oluşan Ambalaj Komisyonunun önerisi dikkate alınarak bakanlık vasıtasıyla belirlenir ve takip fail sene boyunca geçerliliğini korur” hükmü ana alınıyor.
Share: