2022 yılı şubat ayı işsizlik verisi yayınlandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), değme kamer ahenkli namına açıkladığı başıboşluk verisinin şubat ayı sonuçlarını aktardı. Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına bakarak; 15 ve elan üst yaştaki kişilerde süreduran sayısı 2022 yılı Şubat ayında bire bir geçmiş taban göre 178 bin can azalarak 3 milyon 579 bin gönül oldu. İşsizlik oranı ise 0,5 puanlık azalış ile yüzde 10,7 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 9,3 iken kadınlarda ise yüzdelik 13,4 adına anlayış edildi.
İstihdam edilenlerin sayısı 2022 yılı Şubat ayında bire bir eski taban bakarak 90 bin gönül artarak 30 milyon 6 bin güç, istihdam oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 46,6 oldu. Bu mehabet erkeklerde yüzde 64 iken kadınlarda yüzde 29,6 namına gerçekleşti. İşgücü 2022 yılı Küçük Ay ayında, tıpkı esbak taban göre 87 bin yaşama azalarak 33 milyon 585 bin yaşama, işgücüne iltihak oranı ise 0,2 puanlık azalış ile yüzde 52,2 kendisine gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzdelik 70,6, kadınlarda ise yüzdelik 34,2 oldu. 15-24 gözyaşı grubunu havi zinde nüfusta avarelik oranı, ayrımsız önceki aya bakarak 0,6 puanlık azalış ile yüzde 20,7 oldu. Bu yaş grubunda aylakçılık oranı; erkeklerde yüzdelik 17,7, kadınlarda ise yüzde 26,5 namına hesap pusulası edildi. İstihdam edilenlerden müracaat döneminde işbaşında olanların, zaman ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık sayı farkı fiili iş süresi 2022 yılı Şubat ayında, tıpkı eski aya bakarak 0,3 saat artarak 45,6 saat adına gerçekleşti. Zamana bağlı yarım istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan işsiz işgücü oranı 2022 yılı Şubat ayında, tıpkı esbak taban göre 0,9 nokta azalarak yüzdelik 21,8 oldu. Zamana sınırlanmış kusurlu istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzdelik 14,7 iken potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,1 adına adisyon edildi.
Share: