2022 yılı küçük ay akan abra açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Altını Eşkal Bankası (TCMB) şubat ayı akan dengesini paylaştı. Cari işlemler açığı, aynı önceki yılın aynı ayına bakarak 2 bilyon 707 milyon ÇAKER doları artarak 5 milyar 154 milyon ESIR doları yerine gerçekleşti. Bunun sonucunda on iki maaş cari işlemler açığı 21 milyar 845 milyon MEMLUK doları oldu. Bu evolüsyon birlikte, ödemeler dengesi tanımlı dış tecim açığının 3 milyar 902 milyon MEMLUK doları artarak 6 bilyon 3 milyon ÇAKER dolarına yükselmesi aktif oldu. Zer ve enerji aut cari işlemler hesabı, bire bir önceki yılın bir ayında 624 milyon ABD doları çok vermişken, bu ay 2 milyar 167 milyon ESIR doları çok verdi. Hizmetler dengesi kaynaklı açık girişler, bir esbak yılın aynı ayına bakarak 874 milyon KÖLE doları artarak 1 milyar 608 milyon MEMLUK dolarına yükseldi. Cari yük rakamlarında, sülale ayında artışa geçen enerji fiyatlarının ağırlığı görüldü. Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan açık gelir, tıpkı eski yılın aynı ayına göre 737 milyon ABD doları artarak 1 bilyon 235 milyon MEMLUK doları adına gerçekleşti. Birincil dirimsel dengesinden kaynaklanan kesin çıkışlar, aynı önceki yılın bire bir ayına bakarak 387 milyon KUL doları azalarak 821 milyon KÖLE doları oldu.
İkincil sağlık dengesinden kaynaklanan net girişler, tıpkısı eski yılın ayrımsız ayına bakarak 66 milyon KUL doları azalarak 62 milyon KÖLE doları kendisine gerçekleşti. TCMB’nin açıkladığı küçük ay akan dengesindeki mal hesabında ise aracısız yatırımlardan kaynaklanan açık girişler 4 milyon ESIR doları kendisine gerçekleşti.
Portföy yatırımları 765 milyon ABD doları tutarında açık huruç kaydetti. Ast kalemler bakımından incelendiğinde, sıkıntılı dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 228 milyon KUL doları açık satış ve cesamet bağırsak borçlanma senetleri piyasasında 573 milyon MEMLUK doları kemiksiz eş yaptığı görüldü. Dar dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilişik namına bankalar 551 milyon KÖLE doları açık gabi ödeme, Genel Hükümet ise 1 bilyon KÖLE doları kemiksiz kullanma gerçekleşti.
Diğer yatırımlar altında, daraç içi bankaların daraç dışı muhabirlerindeki nakit para ve mevduat varlıkları 2 bilyon 180 milyon KUL doları net çoğalma kaydetti. Resmi rezervlerde bu kamer 2 milyar 218 milyon MEMLUK doları kemiksiz azalış gözlendi. 
Cari işler açığı, ayrımsız esbak yılın tıpkı ayına göre 2 milyar 707 milyon MEMLUK doları artarak 5 milyar 154 milyon KUL doları olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda on iki aylık cari işler açığı 21 milyar 845 milyon BENDE doları oldu.
Share: