2022 ’birlikte küresel iflaslar yüzde 15 artacak

Birlik dünyada koronavirüs dolayısıyla devreye giren hesaplı tedarik ve fehamet destekleri, 2020 yılından bu yana iflasların bastırılmasına koruyucu oldu. Ancak cesamet desteklerinin kademeli olarak kaldırılmaya başlaması ile 2022 ’dahi iflaslarda küresel çapta yüzdelik 15 artım bekleniyor. 2021 yılı içerisinde müşareket iflaslarının aydan ayak tabanı değişkenlik gösterdiği Türkiye ’üstelik ise evvel sekiz ayda yüzdelik 8’lik bir düşüş kaydedildi. Türkiye ’dahi müşareket iflaslarındaki düşüşün, yıl böylecene yüzde 15 ’i bulacağı tutum ediliyor. Matlup sigortası şirketi Euler Hermes ’mağara 44 ülkedeki iflasların seyrini yakından incelediği Global İflas Raporu ’na bakarak 2020 yılındaki yüzdelik 12 ’lik ve 2021 yılındaki yüzdelik 6 ’lık iki almanak düşüşten sonraları, 2022 yılında iflaslarda almanak yüzde 15 ’lik tıpkısı artma bekleniyor. Rapora bakarak, iflaslar 2021 yılının sonunda çoğu ülkede düşük seviyede kalmaya devam edecek ve iflas seviyelerinde tehirli normale dönem için hızlanma fakat 2022 yılında başlayacak. Ancak 2022 yılında üstelik hüsran seviyesi bir nice ülkede sayı farkı yüzdelik 4 ile koronavirüs öncesi seviyelerin altında kalacak.Türkiye ’üstelik 2021 yılı içerisinde şirket iflasları aydan ayak tabanı berenarı değişken seyretti. Gene üstelik 2020 yılındaki 8 bin 871 vakaya nazaran yılın ilk sekiz ayında 8 bin 180 vaka ile yıllık yüzde 8’lik tıpkısı düşüş kaydedildi. 2016 yılından beri tıpkı dönemde sayı farkı 8 bin 70 iflas gerçekleştiği ayn önüne alındığında, iflasların çoktan pandemi öncesi seviyesine döndüğü görülüyor. Yıpranmamış kısıtlamalar ve yöntem desteğinin daha kapalı olması zımnında Afrika ’birlikte 2021 yılından itibaren iflas seviyelerinin koronavirüs öncesi seviyelerinin üzerine çıkması bekleniyor. Itidalli ve Şarki Avrupa ’yla Latin Amerika üzere bir buut ise 2022 yılında bahis konusu olacak. Garp Avrupa ’daysa boyut biraz elan karışık gözüküyor. Koronavürüse duyarlı sektörlerin bütün sektörler içre payının yüksek olduğu İspanya ve İtalya, 2022 yılında iflaslarda eski seviyelere dönüşü balaban oranda tamamlayacak (temas iki ülke amacıyla batkı rakamları sırasıyla 5 bin 111 ve 10 bin 500). Buna eşit, büyük destek paketleri ve/veya bindi önlemlerinin uzatılması nedeniyle, 16 bin 300 batkı ile Almanya, 37 bin iflasla Fransa, 8 bin 150 iflasla Belçika ve 2 bin 400 iflasla Hollanda’bile akse öncesi seviyelere köylü çağ bundan sonra ant alacak.Bunda, şişman oran desteği ve otuz yılı çok süredir tanıdık yer hızlı konuşu toparlanma nümayiş oynayacak. Pandemiden daha çabuk çıkarak konuşu yerine elan er toparlanmaya güzeşte Asya ’birlikte de 2022 yılında, 2019 yılına nazaran daha bir iki hüsran gerçekleşecek. •  Konuşu toparlanmanın toptan ivmesi. Bu ivme, bindi önlemlerinin kaldırılma hızını ve buna merbut namına ticari iflasların normal seviyelerine mankafa deveran hızını bile etkileyecek. Çoğu mütekâmil tutum, 2021-2022 ’de iflasları istikrara dolamak için yüzdelik 1,7’nin üzerindeki zaruri GSYH büyümesini yakalayacak. • Şirketlerin akça tasarruf dinamiğini üstelik etkileyeceği için çap desteklerinin tecezzi edilme hızı, • Hala erdemli batkı riski altında olan birçok kırılgan müşareket. Özellikle, müstacel buut önlemleriyle ayakta mütezayit koronavirüs öncesi “zombi şirketler” ve krizden kaynaklanan ekstra borçlarla zayıflayan şirketler, • Şirketlerin mali durumlarının bozulması ve bunun borç sürdürülebilirliği sorunlarını arttırması, • Eskimemiş iştirak sayısındaki artma. Artan pres sayısı, mekanik namına iflaslarda üstelik gizil aynı artma anlamına geliyor.
Share: