2022 AGİ ücretleri belli oldu

Asgari sevap, 7,5 milyon kişiyi ve ailesini kapsıyor kabil duruyor olsa da haddizatında etkilediği ödemeler dolayısı ile yekpare toplumu yakından ilgilendiriyor. Mütebeddil asgari ücretle alay malay hemen 7,5 milyon işçinin maaşı artmadı, bir zamanda soylu erki anlamda ücretlendirmelerde bir nice parametre birlikte etkilendi. Asgari ücretle birlikte artan diğer ödemeler yekpare vatandaşları kapsayan tıpkı genişlikte. Asgari ücret değiştiğinde Minimum Uyuşma İndirimi (AGİ), (Çalışanın; bekar, evli, eşinin çalışıp çalışmaması ve yavru sayısına bakarak alacağı AGİ dahi arttı. 2021 ’deki  yeryüzü bağan AGİ 268,162 liralık, sunma efdal ise 456,12 liraydı.) Kestirmece 20 milyon çalışanın AGİ’si yılbaşı bakımından artırılacak. 2022’birlikte AGİ sunma bağan 402 lira en efdal üstelik 684 lira olacak.   Bayrılık ihbar tazminatı, (Hep kıdem tazminatı çalışanın sonuç aldığı aylık giydirilmiş brüt ücretin, işyerinde çalışılan yılla çarpılması ile hesaplanıyor. 2021 ’dahi minimal ücretlinin bayrılık tazminatı brüt 3 bin 577,50 lira üzerinden hesaplanmıştı. Bayrılık tazminatının 2021’birlikte tavanı 8 bin 651,62 liraydı.Geliri bunun üzerinde olanlar ise primlerini kendisi karşılıyor. Ödenen aylık prim tutarı ise brüt asgari ücretin yüzde 3 ’ü kadar oluyor. GSS primi 2021’dahi 107,32 liraydı. 2022’dahi 141 teklik olacak.) İşsizlik sigortası, (İşsizlik maaşı ödenen tutara bakarak başkalık gösteriyor. Çalışanın averaj brüt kazancının yüzdelik 40 ’ı kadar başıboşluk maaşı ödeniyor. Yer aşkın işsizlik ödeneği ise maaş brüt minimum ücretin yüzdelik 80 ’kayınbirader geçemiyor. Buna bakarak, 2022 yılında sunu bağan avarelik aylık 2 bin 130 teklik, en faziletli başıboşluk maaşı 4 bin 260 teklik olacak.) Mevlit-askerlik-mikro dışı borçlanmaları, (2021 ’dahi veladet ve askeriye borçlanması günce yer bağan 38,15 liralık, yer erdemli ise 286,20 liraydı.) 65 gözyaşı aylığı, (2021’üstelik zayıflık aylığı 864,89 liraydı. 2022’da bu ödeme 1.296 teklik olacak.) Özürlü aylığı, (2021’birlikte engellilere ödenen mahiye 1.035,63 liraydı. Bu cirim de 1.552 liraya yükselecek. ) Evde bakım parası, (2021 yılında evde hizmet parası 1.798 teklik adına uygulanıyordu. Bu cirim 2.397 teklik yerine uygulanacak.) Ferdî emeklilikte devletin yardım payı, (Çalışanların gelişigüzel kamer brüt maaşlarından yüzdelik 3 kesilerek, Bireysel Emeklilik Sistemine (BES) aktarılıyor.) İsteğe ilişkin sigortalılık (İsteğe tutkun sigortalılıkta ödenecek prim tutarını dirilik özlük belirlese dahi primin dal ve alt sınırı var.2021 yılında isteğe bağlı sigorta yaptıracaklar yeryüzü beş altı 1.144,8 liralık ödedi. Primlerini yüksekten vermek isteyenler ise genişlik haddinden fazla 2021 ’dahi 8 bin 586 liralık yatırdı. İsteğe kapalı sigortalılık amacıyla 2022’birlikte mağara bir iki 1.360 liralık ödenecek.) Motivasyon tutarları (İstihdamı yemlemek amacıyla ölçülü teşvik tutarları 2022’da asgari ücretle gelişigüzel artacak. İstihdam teşviklerinin bazıları aracısız minimum sevap dikkate alınarak hesaplandığı üzere bazıları sigortalının kazancına göre hesaplanıyor. Bu teşvik tutarı minimal ücretli için 2021 ’birlikte ise 178 lira 8 kuruş olarak uygulandı. Değişik yandan işbaşı eğitimlerini tamamlayanların istihdamı sonrası sunulan heveslendirme, 7103 teşviki, çabuk işe zaman desteği kabilinden teşviklerin art sınırı kazanca göre değil asgari ücrete göre hesaplanıyor.) İdari mal cezaları (İş, içtimai güvenlik, aksiyon sağlığı ve güvenliği mevzuatına göre kesilen yönetimsel mal cezaları brüt asgari ecir tutarına göre belirleniyor. Ukubet miktarları 2021 ’üstelik 3 bin 577 teklik 50 kuruş üzerinden uygulandı. Bu cezalar dahi şimdi 5 bin liralık üzerinden uygulanacak.) Geçici gelişim görmemezlik ödeneği, (Yatarak otama edilen işçilere, geçici iş göremezlik raporu günce kazancının yarısı olacak şekilde ödeniyor.Rapor parası ödenirken işçinin sonuç 3 aylık averaj ücreti yerine serencam 12 aylık sayı farkı ücreti asıl alınıyor. 2021 ’üstelik minimal ücretli tıpkısı işçinin üç maaş dönemdeki günlük ecir 119,25 teklik, günlük ifade parası da 79,50 liraydı. Fakat bu hesaplamalarda geriye gidildiği için hesaplama kişiye özel yapılacaktır.) SGK yönetsel dünyalık cezaları, Primlerini kendisi ödeyen esnaf, tecimen, hekim, avukat, mühendis, finansal müşavir kabil 4B statüsündeki Bağlam-Düzem sigortalısının primi, ev hizmetinde çalışanların ve apartman görevlilerini sigorta primleri, Munzam 5 kapsamında ekincilik işlerinde devamsız çalışanlar ile göçüm ve dolmuşlarda çalışan şoförlerin sigorta primleri da bu kapsamda gelişecek..
Share: