2020’de yeryüzü çok kullanılan kod: 123456

2020 yılında gerçekleşen haber ihlalleri zımnında sızdırılan şifreler, kullanıcıların bu konuda yeteri büyüklüğünde ilaç almadığını gösteriyor. Nordpass marifetiyle yapılan araştırmaya göre; sunu pop şifre, sabık sene olduğu kadar bu yılın ilk 6 ayında de ‘123456‘ oldu. söz konusu araştırmaya göre, dünyanın arz popüler şifrelerinin kestirmece yüzdelik 70’i ayrımsız saniyeden daha gücük sürede kırılabiliyor.
Bire Bir ekip düzenlilik araştırmacısının yaptığı bir bambaşka araştırmada ise, 2019 yılı içerisinde sunu koca yerine beğenilen harf ise ‘12345‘ oldu. Az Çok cılız olan bu kod, toplamda 2.8 milyon kullanıcı tarafından kullanıldı. Listenin ikinci sırasında ‘123456‘, üçüncü sırasında ise ‘123456789‘ düz aldı. Listenin ansız kalanına baktığımızda “test1”, “asdf”, “qwerty”, “iloveyou” kabil  şifreler, yine sunma çokça kullanılanlar arasına girdi. Düzenlilik araştırmacıları, insanların hatırlanması yumruk olan şifreler hesabına, elan dümdüz karakterlerden oluşan şifreleri yeğleme ettiğini söylüyor. Ancak basit şifre kullanan bilcümle kullanıcılar, muhtelif saldırılarda kasıt haline geliyor.
Share: