2020 yılı satın alma gücü paritesi açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) TÜİK 2020 yılına dayalı satın alma gücü paritesi eğreti sonuçlarını paylaştı. Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat) marifetiyle açıklanan SGP’ye bakarak adam başına karışık az içi hasıla (GSYH) endeksi 2020 yılı geçici sonuçlarına bakarak 27 Avrupa Birliği (DENIZ) ülkesi ortalaması 100 iken, bu derece Türkiye için 64 oldu ve SUTAŞ ortalamasının yüzdelik 36 altında kaldı. Karşılaştırmalarda, 27 DENIZ üyesi talih, 3 Avrupa Azade Ticaret Birliği (EFTA) ülkesi (İsviçre, İzlanda ve Norveç), 5 aday mevki (Türkiye, Şimal Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Arnavutluk), 1 gizil aday ülke (Bosna-Hersek) ve Bir Kraliyet kapsandı. Karşılaştırmalarda düzlük düzlük 37 büyüklük ortada SGP’ye bakarak adam başı GSYH endeksi sunu efdal devlet 266 ile Lüksemburg, en düşük büyüklük ise 31 ile Arnavutluk oldu. adam başına GSYH endeksinde Lüksemburg AB ortalamasının yüzde 166 üstünde, Arnavutluk ise yüzdelik 69 altında değere eş oldu. satın alma gücü paritesi (SGP) teferruatlı yerine tanımlanmış standart tıpkı dünyalık ve bakım sepetinin farklı ülkelerdeki bedel oranı namına tanımlanıyor. Böylecene ülkeler arasındaki bedel düzeyi farklılıkları giderilmekte ve uluslararası anlamda ana fiyat ve cirim karşılaştırmaları yapılabilmektedir. Ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin karşılaştırılmasında kişi başına katışık daraç içi hasıla asıl alınırken, tüketicilerin göreli bol bolamat düzeylerinin karşılaştırılmasında adam başına fiili ferdî tüketim endeksleri henüz akla yatkın aynı ses seda yerine akseptans edilmektedir. Fiili ferdî tüketim, tüketicilerin satın aldığı para ve hizmetlere ek kendisine oran yahut kar amacı sıfır kuruluşlar eliyle sağlanan eğitim ve afiyet kabil hizmetleri de kapsamaktadır. adam başına fiili bireysel tüketim düzeyi 27 Avrupa Birliği ülkesi ortalaması 100 iken, Türkiye amacıyla 72 oldu ve DENIZ ortalamasının yüzde 28 altında kaldı. Karşılaştırmalarda düzlük düz 37 mevki arasında adam başına fiili ferdî istihlak değeri yer faziletli mevki 131 ile Lüksemburg, en düşük talih ise 40 ile Arnavutluk oldu. Türkiye’nin fiili ferdî tüketime ilgili eşit düzeyi endeksi, 2020 yılı eğreti sonuçlarına göre 32 oldu. Bu derece, AKARSU ülkeleri genelinde 100 euro karşılığı satın alınan bir para ve hizmet sepetinin Türkiye’da 32 euro karşılığı Türk Lirası ile satın alınabileceğini gösterdi. Bedel düzeyi endeksi, ülkelerin millî mülk birimlerinin karşılaştırmalı yerine döviz kuruna göre gurur gücünün göstergesi yerine tanımlanıyor. Aynı ülkenin değer düzeyi endeksi, 100’den nazik ise bu devlet karşılaştırıldığı talih grubu ortalamasına göre “pahalı”, 100’den hoşur ise bu devlet karşılaştırıldığı mevki grubu ortalamasına bakarak “sakim” yerine ifade ediliyor.
Share: