2020 Merkezi Dalavere kesme hesap kanunu resmileşti

Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine 1 trilyon 82 milyar 21 milyon 197 bin, hususi bütçeli idarelere 82 bilyon 423 milyon 174 bin, aranjör ve denetleyici kurumlara ise 7 milyar 623 milyon 700 bin lira ivaz verildi. Umumi bütçe kapsamındaki amme idarelerinin bütçe giderleri 1 trilyon 183 bilyon 163 milyon 137 bin 365 teklik 95 kuruş, özel bütçeli idarelerin bütçe giderleri 120 milyar 169 milyon 70 bin 771 lira 45 kuruş, düzenleyici ve denetleyici kurumların bütçe giderleri ise 6 milyar 864 milyon 39 bin 42 teklik 62 kuruş adına gerçekleşti. 2020 yılı merkezi yönetim net bütçe gideri 1 trilyon 203 bilyon 737 milyon 135 bin 307 liralık 17 kuruş oldu. Genel bütçenin gelirleri 1 trilyon 5 milyar 17 milyon 930 bin 492 teklik 97 kuruş, özel bütçeli idarelerin gelirleri 21 bilyon 536 milyon 369 bin 624 teklik 13 kuruş katışıksız sağlık, 99 bilyon 970 milyon 274 bin 533 liralık 49 kuruş Hazine yardımı gelmek amacıyla bütün 121 milyar 506 milyon 644 bin 157 teklik 62 kuruş, aranjör ve denetleyici kurumların gelirleri 7 milyar 762 milyon 401 bin 832 liralık 83 kuruş salt sağlık, 126 milyon 243 bin 870 lira Hazne yardımı girmek için toplam 7 milyar 888 milyon 645 bin 702 teklik 83 kuruş namına gerçekleşti. 2020 merkezi idare açık bütçe geliri 1 trilyon 28 bilyon 445 milyon 526 bin 973 lira 18 kuruş oldu. Umumi bütçe kapsamındaki amme idarelerinin 178 bilyon 145 milyon 206 bin 872 liralık 98 kuruş harcama ilavesi, hususi bütçeli idarelerin 1 milyar 337 milyon 573 bin 386 liralık 17 kuruş, aranjör ve denetleyici kurumların 1 bilyon 24 milyon 606 bin 660 teklik 21 kuruş dirimsel dahası gerçekleşti. 2020’de açık bütçe gider dahası 175 bilyon 291 milyon 608 bin 333 teklik 99 kuruş oldu. Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin harcanmayan toplam 23 milyar 522 milyon 881 bin 186 teklik 78 kuruş, hususi bütçeli idarelerin harcanmayan toplam 619 milyon 460 bin 425 teklik 98 kuruş ödeneği ertesi yıla devredildi. 2020 yılı sonu bakımından 1 trilyon 60 milyar 353 milyon 528 bin 687 liralık 58 kuruş ölçülü ve ince vadeli oran çöz borcu, 750 milyar 355 milyon 8 bin 674 teklik 97 kuruş celal aut borcu, 151 milyar 319 milyon 270 bin 349 lira 52 kuruş Hazne garantili borç bulunuyor.
Share: