20. Milli Eğitim Şurası zaman Ankara’da başlıyor

Milli Eğitim Bilimi Şunu, yetişek sistemi için tavsiye kararları ahzetmek için 7 yıl aranın arkası sıra bugün bire bir araya geliyor. Anne teması “Eğitimde Okazyon Eşitliği” olan şura, 3 çevrim boyunca Ankara’de gerçekleşecek. Şura kapsamında “Esas Eğitimde Vesile Eşitliği”, “Mesleksel Eğitimin İyileştirilmesi” ve “Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi” başlıklarında özel ruh komisyonları kurulacak. Şura tedbir çalışmaları kapsamında “sura.meb.gov.tr” web adresi üzerinden öğretmen, öğrenci, ege, terbiye yöneticisi, sendika, dünyalık, topluluk, sanayi ve ticaret odaları kabilinden STK’ler ile üniversitelerden gündemle ait belirleme, öneriler iletildi. İnternet sitesine 32 bin 643 fikir geldi. 20. Milli Terbiye Şurası’nda görüşülmek amacıyla oluşturulan öneriler, bugün Ankara’birlikte başlayacak çalışmalarda ele alınacak ve komisyonlarda sunulacak bakir önerilerle şura üyelerince tartışıldıktan bilahare sonuncu şekli verilecek. Komisyonların hazırlayacağı raporlar, genel kurula sunularak oylama sonucunda başvuru kararları alınacak. ” />Ayrıca 3-4 gözyaşı amacıyla üstelik eğitime muvasala imkânları artırılmalıdır. – Hayırseverlerden ati desteklerin öncelikle meslek öncesi eğitim alanına yönlendirilmesi isteklendirme edilmelidir. – Meslek öncesi eğitimin önemi ve eğitime ulaşım fırsatlarına ilişkin farkındalık çalışmaları (amme spotu vb.) yapılmalıdır. – 37-78 mahiye hususi eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin öncelikle kaynaştırma vasıtasıyla eğitime katılımları sağlanmalıdır. – Süreğen rahatsızlığı ve kronik hastalığı olan öğrenciler amacıyla alarga canlı dersleri üstelik içerecek harmanlanmış (hibrit) terbiye modelleri geliştirilmelidir. – Kül okullarda ücretsiz öğle vakti yemeği ve beslenme desteği sağlanmalıdır – Eğitimde vesile eşitliğini bırakmak için ailelerin maddi yükünün azaltılması için çalışmalar yapılmalıdır. – Dezavantajlı öğrencilerin eğitime erişimi ve devamını sağlamaya müteveccih maharet ve yapısal düzenlemeler iyileştirilmelidir.- Rustik alandaki füru ilkin doğmak üzere öğrencilerin kültürel gelişimleri için seyretme, işporta, müze gezisi gibi cerrahi müdahale kapsamında etkinlikler yapılmalı, seyyar temsil, sergi vb. programlar düzenlenmelidir. – Terbiye kurumlarında esenlik personeli (abla), beceri eleman ve asayiş personeli istihdam edilmelidir. Ortaokullarda seçmeli ders uygulaması baştan yapılandırılarak henüz fonksiyonel hâle getirilmelidir. – Tedbir sınıfı bulunan Küçük Asya teknik programlarındaki derslerin genişlik bir iki yüzde 30’u ecnebi dil namına verilmelidir. – Anadolu meslek programları amacıyla verilen mesleki ecnebi çevirici derslerinin içeriği genişletilerek güçlendirilmelidir. – İşgücü piyasasında ihtiyaç duyulan becerilere yönelik gelişmemiş kesiksiz mesleksel ve beceri yetişek programları düzenlenmelidir. – Iz liselerinin çevirici gereç, çatı, altyapı eksikliklerini ortaya koyacak umum ülkeyi kapsayan ayrıntılı benzeri buut analizi gerçekleştirilmelidir.- Mesleksel teknik Anadolu liselerinde derslik mürur ve imtihan sistemi, parçalı eğitim bilimi sistemine bakarak tasarlanmalıdır. – Mesleki eğitim öğrencilerinin ahilik ve fütüvvet geleneğine ait farkındalığını artıracak işler yapılmalıdır. – döner kebap işletmeleri ihalelere öneri verirken geçici ve değişmez inanca sunumundan muaf tutulmalıdır. – Meslek lisesi öğrencilerine yurt dışı staj amacıyla maddesel kaynaklar sağlanmalıdır. Öğretmenlerin mesleki gelişimi üzerine ise gelen öneriler ortada öne çıkan maddeler şöyle: – Sözleşmeli muallimlik alımlarında mülakatlar kaldırılmalıdır. – Birinci merhale öğretmenler üzere 3600 munzam araz verilmelidir. Terbiye çalışanları, istedikleri alanda lisansüstü eğitime motivasyon edilmelidir. – Hoca mesleki hisse senedi programları baştan yapılandırılmalı, bayrılık ile ilişkisi kurularak galiba kıdem aralıkları üzere terbiye paketleri oluşturulmalı. – Muallimlik mesleğini ve yöneticiliği henüz frapan hâle getirecek şekilde aylık ve eş hakları (amortisman kabil) yeniden düzenlenmelidir.Milli Terbiye Şunu bugün Ankara dahi başlıyor #5″/> – Öğretmenler üzere ödüllendirme sistemi baştan düzenlenmelidir. – Gelişigüzel meslek üzere becerikli ve öğretmenlerin mesleki gelişimine yardım sunmak üzere almanak belirli tıpkısı bütçe ayrılmalıdır. – Namzetlik Kaldırma Sınavı (AKS) kaldırılmalıdır. Öğretmenlerin niteliğini artıracak şekilde hisse senedi bütün bütün aynı yaklaşımla yeniden değerlendirilmelidir. – Müfettişlerin makul aralıklarla rehberlik ve denetim uygulamalarını yapmaları sağlanmalıdır. .
Share: