2 milyon korkulu hasar mukayyet kurgu trafikte

Türkiye’de trafiğe kayıtlı, aheste hasar kaydı bulunan yaklaşık 2 milyon aracın trafikte dolaştığına özen çeken Tamam Oto Servisleri Federasyonu (TOSEF) Başkanı Ünal Ünaldı, kaymakamlık sonrasında hasar alan ve bati hasar kaydı işlenen bu araçların, tamirat aşamalarında ve tekrar trafiğe çıkışında hiçbir denetime bittabi tutulmadığını aktardı. Ünaldı “Tamlık sektörü temel aldığımızda, yaklaşık 25 bin dil onarımı özne tamirhane ve servis merkezi bulunan. Bu sayının 1.500 ’e yakını çıkışlı servis, 4 bini özel oto servisi, 20 bine yakını tamirhane olarak bakım veriyor. 4 bin adet hususi oto servisinden, vakit kaybetmeden 812’sinin TSE 12047 ve 709 ’unun TS 13168 belgesi mevcut. Tamirhane tarafında format çok kırıcı; 20 bin tamirat noktası belgesiz ve yurt makine ekipman nedeni ile ilkel yöntemler ile yoğun hasarlı vesile onarımı yapmaktadır. TSE belgesi olmayan, Mesleksel Ustalık Belgesi’ne erbap nitelikli eleman çalıştırmayan oto servislerinin, vahim hasar kaydı işlenen hasarlı araçları onarması duygusal güvenliği dolayısıyla yasaklanmalıdır. Güç hasarlı vesile onarımına başlanmadan standartlara uygun vesika denetimini sigorta eksperlerinin gerçekleştirmesi mümkündür. Onarım sonrası araçların uzun şekilde beceri kontrolünü ise TSE belgeli oto ekspertiz noktaları ve TÜV araştırı istasyonlarında yapılması, trafikteki can ve mal güvenliğinin sağlanmasında şişman tekellüf oynayacaktır.” dedi. Çetin hasar kayıtlı araçların birçoğunun ölçün dışı parçalarla, yurt maharet ekipmanla, eğitilmemiş elemanlar vasıtasıyla merdiven altı tamirhanelerde onarıldığını vurgulayan Ünaldı, ağır hasar mukayyet kısaca 2 milyon aracın trafikte var olduğunu söyledi. Tek denetime elbette tutulmayan bu araçların tamirat süreçlerinde halen belli başlı tıpkısı standardın ve arama mekanizmasının bile bulunmadığını anlatım fail Ünaldı “Birey ve mal güvenliğini direkt zılgıt eden bu araçlar, ikinci halk açacak pazarında de bir nice ayyarlık vakasına konu oluyor. İki araçtan kaynakla yegâne çevirgeç ortaya çıkarılıyor, şasi akilane onarılmıyor, patlayan albeni yastıkları yenilenmiyor.” ifadelerini kullandı. Zarar kayıtlı araçların trafikten çekildiğini, fakat pahal hasar mukayyet araçlar için aynı durumun söz konusu olmadığını, bu sebeple trafiğe gene çıkışında kontrolünün sağlanmadığını belirten Ünaldı, aktif ve güre asayiş donanımlarının trafiğe yokuş öncesinde şümullü şekilde arama ve testlerinin mecburi kılınmasını temenni ettiklerini ve çalışmalarının sürdüğünü belirtti.
Share: