18 milyon öğrencinin dijital karneleri erişime açılıyor

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında, TRT EBA, EBA ve etken dersler kullanılarak alarga eğitim marifetiyle başlayan 2020-2021 eğitim tedrisat yılı 2 Temmuz Cuma haset sona erecek. Bu kapsamda e-Ekol sisteminde yoğunluk yaşanmaması amacıyla beş, ortaokul ve lise kademesindeki kestirmece 18 milyon öğrencinin 2020-2021 terbiye talim yılı karneleri, bugünden itibaren e-Ekol’dan erişime aaçılıyor. Kâm edenlere matbu karne, muvaffakiyet belgeleri ve hatim diploması 2 Orak Ayı’dan itibaren ekol müdürlüklerince verilebilecek. Karnelerin sayısal ortamda erişime açılmasının arkası sıra, 2 Orak Ayı’a kadar okullarda öğrencilerin ihtiyaçlarına bakarak etkinlikler gerçekleştirilecek. Liselerde ise sıklet ve mazeret sınavları 2 Temmuz’a kadar tamamlanacak, ayrıca destekleme ve yetiştirme kursları ile 12. sınıflara yönelik kılavuzluk faaliyetlerine devam edilecek. Daha bilahare 1,5 yılı kapsayan Ulusal Tutma Programı’nın (UDEP) yaz tatili bölümü olan “Telafide Ego bile Varım” programı uygulanacak. 21 Haziran-2 Orak Ayı ortada başvuru yapılabilecek telafi eğitimi programı, 5 Temmuz-31 Ağustos ortada düzenlenecek. Izlence kapsamında okul, kaza ve il genelinde gerçekleştirilecek ilmî, toplumsal, kültürel, sportif terbiye faaliyetleri ile etkinliklerle ilişik ayrıntılara “https://telafidebendevarim.meb.gov.tr” adresinden erişilebilecek. Eylülde ilkokula başlayacak olmasına rağmen ekol öncesi eğitimden yararlanamamış çocukların hazır bulunuş düzeyini tasarruf etmek ve ilkokula akranlarıyla kıymet şartlarda başlamalarını nail olmak üzere ekol öncesinde yaz okulları açılacak. Okul öncesi eğitimde, velilerin bütün bölüm bala kulübü talepleri ise açılacak bala kulüpleriyle karşılanabilecek. Yaz okulu ve yavru kulüpleri, karneler verildikten sonraki hafta girmek amacıyla açılabilecek. Izlence kapsamında, 1’den 2’ye güzeşte öğrenciler üzere kıraat barı taraması başlatılacak, bu taramaların sonuçlarına bakarak, ihtiyacı belirleme edilen öğrencilere mülhak öğüt ve eklenmiş materyal desteği sağlanacak. Antrparantez 3 ve 4. sınıf öğrencileri İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) uygulaması ile desteklenecek. Destekleme programı için 1-8. sınıf öğrencilerine müteveccih hazırlanan himmet kitapları ve 1-4. sınıf öğrencilerine tamamlayıcı himmet yaprakları ilkgüz ayında ücretsiz dağıtılacak. Vekillik, liseler için dahi ciddi kazanımlar taraması hazırladı.