15 soruda ‘Vadeli TL yatırım veya katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi’

Döviz ve kızıl cinsinden mevduat hesapları ve paydaşlık fonlarının vadeli Türk Lirası tevdiat ve katılma hesaplarına dönüşümünün desteklenmesine değişmeyen verildi. Kararın arkası sıra üstelik detayları açıklandı. Bu detayları yatırım sahiplerinin öz durumu ile oranlamak ve TL mevduatının attırılması üzere sıkışık sunulan kararlarla ilişkin gelişmeleri elan yakından takip edebilmek için genişlik çok sorulan sorular ve cevapları hazırlandı. Bankacılık sistemindeki toplanmış mevduat ve katılım fonu zarfında Türk Lirasının payının artırılarak mali istikrarın desteklenmesi için dar içi beledi kişilerin döviz ve altın tevdiat ve katılma fonu hesaplarının Türk Lirası vadeli hesaplara dönüşmesi halinde yatırım ve iştirak fonu sahiplerine ilgili destekler açıklanmıştı. Bu el yurt içi beledi tüzel kişilerin döviz ve altın cinsinden mevduat hesapları ve ortaklık fonlarının vadeli Türk Lirası tevdiat ve iltihak hesaplarına dönüşmesi halinde yatırım ve iştirak fonu sahiplerine destek sağlanmasına karar verildi. bahis konusu yeni desteğe ait arz çok merak edilen 15 istifham ve yanıtları şöyle: Türk Lirası vadeli hesap yahut katılma hesaplarına dönüşümden kimler yararlanabilecek? Sıkı dışında işçi, başıboş meslek ve özgür gelişim sahibi Türk vatandaşları dahil Türkiye ’birlikte kanuncu yerleşim yeri mevcut asıl eşhas bu sistemden faydalanabilecek.Mikro içi tüzel kişilerin kapsamı nedir? Bankalar ve Şekil Bankasınca belirlenen gayrı finansal kuruluşlar dışında küsurat tamlık şeriklik ve kuruluşlar uygulama kapsamındadır. Töz ve hukuksal eşhas için hesaplar ne vadelerde açılabilecek? Üs kişiler 3, 6 ve 12 kamer vadede adisyon açabilecektir. Hukuksal kişiler ise 6 ve 12 aylık vadelerde hesap açabilecektir. Hesaptan elde edilen nema ne olacak? Tevdiat sahibi ve banka arasında belirlenecek yatırım nema oranına bakarak nema elde edilecektir. Mehil böylelikle döviz kurlarında/zer fiyatlarında, mehil başlangıcına göre artma olması halinde faizin üzerinde küsurat düzey farkı Model Bankası eliyle adisyon sahibine ödenecek. Soy ve tüzel kişilerin elde ettiği getirilerden idrak alınacak mı? Ne üzere istisnalar söz konusu? Mevduat hesaplarına ödenecek nema ve iltihak hesaplarına ödenecek temettü hissesi üzerinden stopaj kesintisi yapılmayacak.2021 yılı serencam arızi vergi dönemi amacıyla de bu istisnadan yararlanılabilmesi için Türk Lirasına tahvil işleminin 17 Gücük Ay 2022’ye kadar yapılması gerekiyor. Şirketler, bu ürünü kullandıkları sürece üçer mahiye eğreti vergi dönemlerinde muhtemel döviz ve altın değerleme farklarına sınırlanmış vergilerden birlikte muafiyet sağlamış olacak. Vadeden evvel hesaptan cazibe yapılması benzer mü? Türk Lirası yatırım yahut iltihak hesabından vadeden geçmiş çekicilik yapılması halinde adisyon sahibine seçkin fark ödenmeyecek. Antrparantez, çekimin yapıldığı tarihte kurda düşüş olması halinde vade başındaki döviz tutarının çekimin yapıldığı tarihteki seviye üzerinden Türk Lirası karşılığı ödenir. Döviz bazında esas parası mahfuz peki Ana kişilerin sisteme girişi amacıyla muhtemelen tıpkı gündüz var mı? Üs eşhas, 20 Mabeyin 2021’de bulunan olan KÖLE doları, avro ve İngiliz sterlini cinsinden tevdiat/katılma fonlarını ve 28 Mesafe 2021’dahi kâin kızıl mevduat/katılım fonlarını transformasyon cılız/fiyatı üzerinden Türk Lirasına çevirerek sisteme giriş yapabilecek. Tüzel kişilerin sisteme girişi üzere muhtemelen tıpkısı çağ var mı? Hukuksal şahıslar, 31 Fasıla 2021’birlikte bulunan olan ÇAKER doları, avro ve İngiliz sterlini ve altın cinsinden tevdiat/ortaklık fonlarını inkılap zayıf/fiyatı üzerinden Türk Lirasına çevirerek sisteme antre yapabilecek. Hukuksal eşhas, 31 Antrakt 2021’den sonra banka şubelerine getirilen kenarlı veya hurda altınlar (süs kızıl) ile da TCMB ’nin saat başı açıkladığı gram kızıl alış fiyatı baz alınarak sisteme girebilecek. Sisteme ansızın fazla hesapla giriş yapılabilir mi? Bir gönül vehleten aşkın adisyon ile sisteme dahil olabilecek. Değme iz üzere ayrımlı bankalarda hesap açılabilir mi, farklı bankalara transfer yapılabilir mi? Kök ve tüzel eşhas döviz ve altınlarını hesaplarının bulunduğu bankalardan bambaşka bankalara para aktarımı yaparak ya birlikte nakit para olarak elektrik yapıp hesap yarmak istediği bankaya yatırdıklarına dair belgeleme edici vesika ile uygulamadan faydalanabilecek.Uygulamayı ortaklık bankaları paydaşlık bankacılığı esasları çerçevesinde işletecektir. Tevdiat sahibi için ürem oranı, katılma hesabı sahibi amacıyla kâr payı elbet belirlenecek? Yatırım nema oranı yatırım sahibi ve banka arasında belirlenecektir. Bu repo oranı, TCMB vasıtasıyla belirlenen 1 hafta vadeli nema eksiltme ürem oranının (yüzdelik 14) altında olamayacaktır. Ürem oranı ile ilişkin ayrımsız peş hat getirilmemiştir. kâr payı getirisi katılım bankacılığı esasları çerçevesinde vade böylece belirlenecek. Dijital kanallardan (hareketli ve internet bankacılığı) bu sisteme karışma olunabilecek mi? Gâh bankalar sayısal kanallardan bu hizmeti sunmaya başladı. Değişik bankalar birlikte kendi hava politikaları çerçevesinde bu hizmeti tedricen sunabilecekler. Dövizimi bozdurup bozukluk bu ürüne geçmeliyim / bu ürüne geçmeme ister var mı? Bu ürünü kullanarak, dövizde yaşanacak düşüş yahut faizden/getirinden bağan yükselişte da ulaşamayacağınız TL nema gelirine / ortaklık hesabı getirisine ulaşabilirsiniz.Dövizi hangi kurdan bozacağım? Kalıp Bankası rastgele çalışma günü saat 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00 ve 15.00 ’birlikte USD, EUR, GBP ve kızıl amacıyla değer açıklamaktadır. İşlem yapacağınız saatteki arık kullanabileceksiniz..
Share: