1 milyon 190 bin birey, vecibe yapılandırması üzere SGK’ye başvurdu

Içtimai Asayiş Kurumu ’nun açıklamasına bakarak, algı ve gâh borçların yapılandırılmasına ait tensikat içeren ve 9 Haziran 2021’birlikte yürürlüğe giren 7326 basit Yapılandırma Kanunu’na başvurular 30 Eylül bakımından sona erdi. Kanun kapsamında April 2021 ve öncesi dönemlere ilgilendiren kesinleşmiş SGK sigorta primleri, Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri, başıboşluk sigorta primleri, yersiz ödenen sağlık ve aylıklardan doğan alacaklar, işlenen fiillere ilgili idari servet cezaları, hisse senedi kazası, iz hastalığı veya maluliyet sonucunda doğan cayma alacakları ve 4b (Deste-Kur) sigortalılarının henüz evvel durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğan alacaklar yapılandırıldı. Konfigürasyon kapsamındaki borçların rötar zammı ve cezası ile kanuni faizi silinerek takanak tutarları, Daraç İçi Yetiştirici Karşılık Endeksi (Yİ-ÜFE) ile güncellendi. Evvelden ödemelerde hesaplanan Yİ-ÜFE’nin yüzdelik 90’ı, iki taksit taksit ödemede ise yüzdelik 50’si silindi. Kanunun getirdiği imkanlardan hissetmek talip yurttaş ve kurumların yaptığı başvurular sonucunda eke miktarda SGK alacağı yapılandırıldı. 1 milyon 190 bin hayat, mecmu 61 bilyon teklik vecibe amacıyla konfigürasyon başvurusunda bulundu. Borçluların önceden ödemenin sağladığı avantajlardan yararlanmasıyla 1 bilyon 620 milyon lira tahsilat yapıldı. Yapılandırılan borçların evvel taksit ödemeleri 30 Kasım’a büyüklüğünde yapılabilecek, ikinci taksitin akıbet ödeme tarihi ise 31 Aralık’ta sona erecek. Yapılandırmanın avantajlarının kaybedilmemesi ve yapılandırmanın bozulmaması üzere önce iki taksitin süresinde ödenmesi gerekiyor. İlk iki taksitini süresinde ve cümle olarak ödeyip, bir takvim yılı içre ikiden fazla taksitini ödeyemeyen yahut sakat ödeyenlerin de yapılandırması bozuluyor. Taksitin yüzdelik 10’unu geçmemek şartıyla 10 liraya kadar yapılan sakim ödemelerde ise konfigürasyon bozulmuyor. Yapılandırması bozulan borçlular, ödedikleri taksit tutarı büyüklüğünde konfigürasyon hükümlerinden yararlanabiliyor. Yapılandırılmış prim borcu ödemeleri e-Devlet’ten yapılabildiği üzere, SGK’nin anlaşmalı olduğu bankaların şubeleri, ATM’leri, internet yahut ateş parçası bankacılık tarafından de gerçekleştirilebiliyor.
Share: